Narzędzia:

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Spółki GetBack

23.11.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack na posiedzeniu 23 października 2021 r. zapoznał się z informacją na temat działań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) w sprawie GetBack, którą przedstawił jej prezes Marcin Obroniecki. Przypomniał, że agencja została powołana w 2020 r. i przejęła zadania Komisji Nadzoru Audytowego. Sprawuje niezależny nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów, czyli sprawdza czy praca biegłych rewidentówa była zgodna ze standardami. Poinformował, że Komisja Nadzoru Audytowego do czerwca 2017 r. nie miała uprawnień do prowadzenia postępowań administracyjnych. Kontrolę sprawozdań finansowych spółki GetBack za 2015 i 2016 r. oraz za 1. kwartał i 1. półrocze 2017 r. przeprowadziła Krajowa Komisja Nadzoru. Jej efektem było wszczęcie postępowania administracyjnego i dyscyplinarnego przez krajowego rzecznika dyscyplinarnego. Z kolei PANA w czerwcu 2020 r. wszczęła postępowanie administracyjne wobec firmy audytorskiej, w imieniu której zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego spółki GetBack za 2017 r. Prowadzone jest też postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszeń standardów wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów podczas badania tego sprawozdania. Decyzję w tych sprawach PANA podejmie do końca 2021 r. Prezes Marcin Obroniecki wyjaśnił też, że za wcześniejsze sprawozdania finansowe spółki odpowiada samorząd rewidentów, bo to on wówczas pełnił funkcje organu kontrolującego.

Odpowiadając na pytanie przewodniczącego zespołu senatora Leszeka Czarnobaja, jakie zmiany przepisów są jeszcze potrzebne, prezes PANA poinformował, że agencja wystąpiła do Ministerstwa Finansów o objęcie statusem jednostki zainteresowania publicznego także emitentów certyfikatów inwestycyjnych. Jak wyjaśnił, jeśli spółka nie ma takiego statusu i nie jest notowana na giełdzie a emituje obligacje, to PANA nie ma informacji o niej.  

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele osób poszkodowanych w aferze GetBack podkreślali, że najważniejsze dla nich jest ukaranie winnych i 100-procentowy zwrot utraconych pieniędzy. W ich ocenie „nad całą aferą rozłożono parasol ochronny, a poszkodowanych zostawiono samym sobie”. Zwracali uwagę, że rynek finansowy nie będzie zdrowy, jeśli elementy, które nie zadziałały, nie zostaną naprawione. Jak mówili, potrzebne jest systemowe rozwiązanie, a nie uszczelnienie przepisów.

Przewodniczący zespołu senator Leszek Czarnobaj poinformował, że na planowanym posiedzeniu 5 kwietnia 2022 r. zostaną podsumowane prace zespołu i przedstawione propozycje zmian przepisów.

Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się 13 grudnia 2021 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.