Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 19 listopada 2021 r.

legislacja 19.11.2021
Komisja Spraw Zagranicznych i UE (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej omówiła sytuację na granicy polsko-białoruskiej. 

Przewodniczący komisji Bogdan Klich przekazał w imieniu komisji podziękowania i szacunek dla żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji za ich służbę na granicy. Jednocześnie wyraził opinię, iż należało wcześniej przygotować się na możliwy kryzys i aktywować nasze działania. Zarzucił władzom m.in. zbyt późne wychwycenie źródeł białoruskiej operacji „Śluza” oraz późne i mało skuteczne wpływanie na zaniechanie lotów do Mińska przez niektóre linie lotnicze. „Nasza granica powinna być broniona w sposób międzynarodowy  i unijny” – powiedział senator Klich. Opowiedział też się za uruchomieniem art. 4 Traktatu  Północnoatlantyckiego. Podkreślił on, że działania Aleksandra Łukaszenki - zarówno dotyczące migracji, jak i represji wobec opozycji białoruskiej - wymagają wielopłaszczyznowej reakcji.  "Uważamy, że Łukaszenkę należy zwalczać, a nie z nim negocjować" - oświadczył senator Bogdan Klich. Odniósł się też pozytywnie do unijnych sankcji nałożonych na Białoruś i apelował o kolejne. Jak powiedział, „państwo białoruskie prowadzi działania terrorystyczne”, a Łukaszenkę i jego najbliższych współpracowników należy postawić przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości.

Wiceminister  obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że obecnie w działaniach na granicy z Białorusią zaangażowanych jest ok. 15 tys. żołnierzy wspierających Straż Graniczną. „Nie jest tak, że sytuacja stabilizuje się. Nadal mamy do czynienia z kolejnymi próbami siłowego przekroczenia granic” - powiedział.  Dodał, że jedna z grup próbujących ostatnio przedostać się na terytorium Polski liczyła 500 osób i została zatrzymana przez żołnierzy. „Przy tej okazji chciałem poinformować, że czterech żołnierzy zostało rannych, dwóch zostało opatrzonych na miejscu, a dwóch zostało przewiezionych do szpitala" – podał. Wiceminister Skurkiewicz mówił też o krążących fałszywych informacjach dotyczących wyposażenia i zaopatrzenia żołnierzy. Określił je jako „próby suflowania białoruskiej i rosyjskiej narracji, że żołnierze nie mają co jeść, gdzie spać i nie mają specjalistycznego sprzętu”. Jednocześnie  wiceszef resortu obrony podziękował za wsparcie lokalnym społecznościom, Ochotniczej Straży Pożarnej, kołom gospodyń wiejskich.

Generał broni Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów  sił zbrojnych, podkreślił, że w mediach narasta wroga narracja wobec państwa polskiego. W jego ocenie chodzi o podważenie wiarygodności, o wywołanie podziałów,  o różnicowanie i rozwarstwienie polskiego społeczeństwa. Poinformował, że determinacja do utrzymywania konfliktowej sytuacji po stronie białoruskiej nie gaśnie. Powiedział, że Białoruś przygotowuje formacje do siłowego przekraczania granicy i sprowadza w tym celu najemników, co ma na celu sprowokowanie Polaków, aby się wdali w walkę na granicy. 

Zdaniem przedstawiciela białoruskiej opozycji Alaksandra Milinkiewicza, głównym graczem w tych wydarzeniach jest Władimir Putin. Ma on na celu aneksję Białorusi, którą przeprowadzi jako „pełzającą integrację z Rosją”. Z kolei  Aleksander Łukaszenka chce być, według niego,  uważany za wielkiego gracza, zemścić się na Polsce za wsparcie opozycji i doprowadzić do likwidacji sankcji.

Paweł Łatuszka, przedstawiciel białoruskiej liderki Swiatłany Cichanouskiej, wyraził „absolutną solidarność z Polską i polskim rządem”. Uważa on, że celem sztucznie wytworzonej sytuacji migracyjnej jest hybrydowa agresja przeciwko Polsce i Unii Europejskiej, za pomocą której Łukaszenka chce doprowadzić do zniesienia izolacji politycznej. Paweł Łatuszka jest zdania, że bez zmiany sytuacji na Białorusi ani Polska, ani inne kraje, nie będą mogły czuć się bezpiecznie. Dlatego należy zwiększyć presje sankcyjną, wszcząć międzynarodowe śledztwo przeciwko Łukaszence za masowe represje wobec narodu i uznać jego reżim za terrorystyczny.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zagłosowała za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw i zarekomendowała wprowadzenie do niej poprawek o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Sprawozdawcą komisji została senator Joanna Sekuła.

Ustawa przede wszystkim wprowadza zmiany w stawkach mandatów za najgroźniejsze wykroczenia, m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu (minimum 2500 zł) lub bez odpowiednich uprawnień (1500 zł), przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h (800 zł), spowodowanie zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (1500 zł), wykroczenia w obrębie przejazdów kolejowych (2000 zł). Podniesiono też maksymalną grzywnę w postępowaniu mandatowym do 5 tys. zł lub do 6 tys. zł, jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń. Nowe przepisy mają ponadto usprawnić egzekucję mandatów poprzez uzależnienie usunięcia punktów karnych od uregulowania mandatu, a także ułatwić przyznawanie renty bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji planowała zapoznać się z informacją Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury dotyczących Spółki GetBack S.A., ale nikt z resortu nie przybył na posiedzenie, mimo zaproszenia wystosowanego przez Komisję 2 tygodnie wcześniej.

W związku z tym, że w tzw. aferze GetBack zostało poszkodowanych kilka tysięcy osób i opinia publiczna ma prawo zapoznać się z kompleksową informacją nt. działań prokuratury w tej sprawie, a także w związku z przygotowywanymi przez senatorów rozwiązaniami legislacyjnymi senatorowie zaproponowali, żeby Komisja zwróciła się z pismem do Marszałka Senatu, z informacją o zaistniałej sytuacji i prośbą, żeby Marszałek zwrócił uwagę Ministrowi Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 60 Regulaminu Senatu ust. 3 „Na żądanie komisji albo przewodniczącego komisji, w sprawach będących przedmiotem jej zakresu działania, przedstawiciele Rady Ministrów (…) są obowiązani do współpracy z komisją, w szczególności do: przedstawienia informacji, wyjaśnień, opinii w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu odpowiedniego nośnika;  przekazania materiałów; czynnego udziału w posiedzeniach komisji”. Zgodnie z ust. 5  tego artykułu „przy realizowaniu obowiązku współpracy podmioty wymienione w ust. 3 obowiązane są kierować się terminem wyznaczonym przez przewodniczącego komisji”. 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

48. posiedzenie Senatu

Izba rozpatrzyła 3 ustawy, do których wprowadziła poprawki. Zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw i podjęła 2 uchwały. Powołała prof. Joannę Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej.

Prace w komisjach senackich – 6 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: budżetu, samorządu terytorialnego, gospodarki narodowej, rodziny, polityki senioralnej i społecznej, budżetu i finansów publicznych .

Prace w komisjach senackich – 5 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, budżetu, samorządu terytorialnego, ustawodawcza, środowiska, nadzwyczajna ds. klimatu.