Narzędzia:

„Medycyna przyszłości – rola innowacji w procesie terapeutycznym”

zdrowie 16.11.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia debatował 16 listopada 2021 r. na temat medycyny przyszłości i roli innowacji w procesie terapeutycznym. Podczas posiedzenia wybitni eksperci przedstawili zagadnienia związane z rolą innowacji w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co ciekawego w zakresie innowacyjności dzieje się w naszym kraju, jakie nowoczesne technologie i metody terapeutyczne są wdrażane i refundowane, co oznacza ich znacznie większą dostępność. Mowa była także o potrzebie prewencji pierwotnej i edukacji zdrowotnej naszych obywateli, co w znaczący sposób mogłoby wpłynąć na stan zdrowia Polaków i zasadniczo poprawić jakość ich życia. Kolejne wnioski dotyczyły potrzeby skrócenia trybu rejestracji leków i uproszczenia niezwykle skomplikowanego procesu refundacyjnego. Jak wskazywano, ważne jest też, by innowacje nie były tylko odpowiedzią na kolejne kryzysy, takie jak ten wywołany pandemią COVID-19, ale je wyprzedzały, oferując nowoczesne i skuteczne metody leczenia.

O innowacjach w kardiologii mówił prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak podkreślił, innowacyjne procedury refundowane przez państwo powodują, że krzywa ryzyka ulega spłaszczeniu, a pacjenci żyją dłużej. „Chcemy, aby pacjent z poważnym obciążeniem kardiologicznym żył dłużej i dobrze funkcjonował” – przekonywał. Profesor szczególną uwagę zwrócił na potrzebę szybkiego wdrażania innowacji w leczeniu chorych i zwiększania ich dostępności poprzez refundację, ważną m.in. w wypadku środków farmakologicznych.

Stan prac nad szczepionką na miażdżycę omówił prof. Maciej Banach, kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Jak zaznaczył, potrzeba jej stworzenia wynika z faktu, ze miażdżyca stanowi praprzyczynę wielu chorób i powód 75% zgonów. Dlatego należy skupić się na jej leczeniu i eliminowaniu złego cholesterolu. Niestety, Europa Środkowa, w tym Polska, jest pod tym względem jest kwalifikowana jako obszar dużego ryzyka, m.in. ze względu na dietę jej mieszkańców. „Jesteśmy kompletnie nieskuteczni, żeby nie doprowadzić do tej choroby” – ocenił. Jak wskazał, brak jest profilaktyki pierwotnej, nie ma edukacji zdrowotnej, a pod względem profilaktyki jesteśmy na szarym końcu w Europie. Zdaniem prof. Macieja Banacha ogromne zagrożenie stanowią też coraz bardziej aktywne ruchy antyszczepionkowe i antystatynowe, z którymi nie radzi sobie świat medyczny i przegrywa walkę z fake newsami.

Innowacje w onkologii przedstawił prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków, zastępca dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. „Naszym zadaniem jest, aby w 2030 r. 90% innowacji było refundowanych” – mówił. Podkreślał, że konieczna jest prewencja zdrowotna i edukacja zarówno obywateli, jak i samego środowiska medycznego. Potrzeba też dostępu do danych i ich analizy, bo bez tego nie będzie postępu w innowacjach. Prof. Piotr Rutkowski podkreślił, że dostęp do leczenia innowacyjnego w onkologii istnieje i przynosi efekty. O prawie 14% wzrosła w ostatnim czasie, wprowadzane są nowe terapie lekowe, z których ponad 50% jest refundowanych.

W ocenie dr. Pawła Koczkodaja, zastępcy kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie innowacyjność stanowi skuteczną odpowiedź na niekorzystne zmiany epidemiologiczne obserwowane w Polsce i na świecie. Według niego tylko legislatorzy mogą likwidować bariery dla rozwoju innowacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu