Narzędzia:

„Medycyna przyszłości – rola innowacji w procesie terapeutycznym”

zdrowie 16.11.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia debatował 16 listopada 2021 r. na temat medycyny przyszłości i roli innowacji w procesie terapeutycznym. Podczas posiedzenia wybitni eksperci przedstawili zagadnienia związane z rolą innowacji w leczeniu różnego rodzaju schorzeń. Podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, co ciekawego w zakresie innowacyjności dzieje się w naszym kraju, jakie nowoczesne technologie i metody terapeutyczne są wdrażane i refundowane, co oznacza ich znacznie większą dostępność. Mowa była także o potrzebie prewencji pierwotnej i edukacji zdrowotnej naszych obywateli, co w znaczący sposób mogłoby wpłynąć na stan zdrowia Polaków i zasadniczo poprawić jakość ich życia. Kolejne wnioski dotyczyły potrzeby skrócenia trybu rejestracji leków i uproszczenia niezwykle skomplikowanego procesu refundacyjnego. Jak wskazywano, ważne jest też, by innowacje nie były tylko odpowiedzią na kolejne kryzysy, takie jak ten wywołany pandemią COVID-19, ale je wyprzedzały, oferując nowoczesne i skuteczne metody leczenia.

O innowacjach w kardiologii mówił prof. Marcin Grabowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak podkreślił, innowacyjne procedury refundowane przez państwo powodują, że krzywa ryzyka ulega spłaszczeniu, a pacjenci żyją dłużej. „Chcemy, aby pacjent z poważnym obciążeniem kardiologicznym żył dłużej i dobrze funkcjonował” – przekonywał. Profesor szczególną uwagę zwrócił na potrzebę szybkiego wdrażania innowacji w leczeniu chorych i zwiększania ich dostępności poprzez refundację, ważną m.in. w wypadku środków farmakologicznych.

Stan prac nad szczepionką na miażdżycę omówił prof. Maciej Banach, kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Jak zaznaczył, potrzeba jej stworzenia wynika z faktu, ze miażdżyca stanowi praprzyczynę wielu chorób i powód 75% zgonów. Dlatego należy skupić się na jej leczeniu i eliminowaniu złego cholesterolu. Niestety, Europa Środkowa, w tym Polska, jest pod tym względem jest kwalifikowana jako obszar dużego ryzyka, m.in. ze względu na dietę jej mieszkańców. „Jesteśmy kompletnie nieskuteczni, żeby nie doprowadzić do tej choroby” – ocenił. Jak wskazał, brak jest profilaktyki pierwotnej, nie ma edukacji zdrowotnej, a pod względem profilaktyki jesteśmy na szarym końcu w Europie. Zdaniem prof. Macieja Banacha ogromne zagrożenie stanowią też coraz bardziej aktywne ruchy antyszczepionkowe i antystatynowe, z którymi nie radzi sobie świat medyczny i przegrywa walkę z fake newsami.

Innowacje w onkologii przedstawił prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków, zastępca dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. „Naszym zadaniem jest, aby w 2030 r. 90% innowacji było refundowanych” – mówił. Podkreślał, że konieczna jest prewencja zdrowotna i edukacja zarówno obywateli, jak i samego środowiska medycznego. Potrzeba też dostępu do danych i ich analizy, bo bez tego nie będzie postępu w innowacjach. Prof. Piotr Rutkowski podkreślił, że dostęp do leczenia innowacyjnego w onkologii istnieje i przynosi efekty. O prawie 14% wzrosła w ostatnim czasie, wprowadzane są nowe terapie lekowe, z których ponad 50% jest refundowanych.

W ocenie dr. Pawła Koczkodaja, zastępcy kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie innowacyjność stanowi skuteczną odpowiedź na niekorzystne zmiany epidemiologiczne obserwowane w Polsce i na świecie. Według niego tylko legislatorzy mogą likwidować bariery dla rozwoju innowacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej z ambasadorem Izraela

6 października br. w Senacie odbyło się spotkanie senatora Jarosława Rusieckiego z dr. Yacovem Livnem.

Wystawa "Zwierzę to nie rzecz"

Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka otworzyła w Senacie wystawę prac nadesłanych na konkurs "Zwierzę to nie rzecz".

Prace w komisjach senackich – 6 października 2022 r.

Obradowała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.