Narzędzia:

Promocje oficerskie Straży Marszałkowskiej

10.11.2021
Promocje oficerskie Straży Marszałkowskiej (fot. G. Krzyżewski - Kancelaria Senatu)

Wicemarszałkowie Senatu Bogdan Borusewicz i Marek Pęk wzięli udział w uroczystości wręczenia pierwszego stopnia oficerskiego funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, która odbyła się w Sali Kolumnowej w Sejmie w dniu poprzedzającym Święto Niepodległości.

W uroczystości uczestniczył także Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Sześciu funkcjonariuszy otrzymało promocję na stopień podkomisarza w korpusie oficerskim Straży Marszałkowskiej. Jest to pierwszy stopień oficerski tej formacji. Na stopnie oficerskie funkcjonariuszy mianuje Prezydent RP na wniosek Marszałka Sejmu.

Także w korpusie szeregowych wręczono promocje: dwie funkcjonariuszki i czterech funkcjonariuszy awansowało na stopień starszego aplikanta.

Straż Marszałkowska to uzbrojona formacja mundurowa wykonująca zadania w zakresie ochrony Sejmu i Senatu. Straż podlega Marszałkowi Sejmu. Zadania, uprawnienia i strukturę tej służby, a także status funkcjonariuszy określa ustawa o Straży Marszałkowskiej, która weszła w życie 20 maja 2018 r. Straż Marszałkowska jest najmłodszą wśród polskich służb mundurowych. Jednak jej historia sięga drugiej połowy XVI wieku.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Obradował Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności

Co należy zmienić, by przygotować ośrodki zamknięte dla uchodźców na większą presję migracyjną i by były przestrzegane w nich unijne standardy - na ten temat dyskutowali parlamentarzyści, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Zmiany w składzie Rady Ministrów

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk reprezentował Izbę na uroczystości, podczas której Prezydent RP Andrzej Duda na wniosek Prezesa Rady Ministrów dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów.

Wizyta studyjna senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wizyta studyjna członków senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Polityki Senioralnej i Społecznej na Północno-Wschodnim Mazowszu i Podlasiu.