Narzędzia:

20 października 2021 r.

zdrowie legislacja 20.10.2021

Komisja Zdrowia wysłuchała informacji wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego na temat rozwiązań zdrowotnych w Polskim Ładzie i realizacji programów zdrowotnych. Jak wyjaśniła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, celem posiedzenia było zbadanie, jak uwzględniono w Polskim Ładzie realizację rządowych obietnic, dotyczących ochrony zdrowia. Zdaniem senator Beaty Małeckiej-Libery są powody do zmartwienia, ponieważ system opieki zdrowotnej stał się niewydolny, w rezultacie pandemii pogorszyła się profilaktyka, diagnostyka i  leczenie pacjentów, wzrosła śmiertelność, stan kadr medycznych także ulega pogorszeniu i nie są one w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim pacjentom, a to wszystko dzieje się w obliczu czwartej fali pandemii koronawirusa i czwartej fali związanej z chorobami przewlekłymi. Przewodnicząca Komisji Zdrowia pytała o realizację takich programów jak „40+”, Krajowa Sieć Kardiologiczna czy Krajowa Sieć Onkologiczna, a także o funkcjonowanie Funduszu Kompensacyjnego i Funduszu Medycznego.  Wskazywała, że Program „40+” to „kompletna porażka”, ponieważ był adresowany do ponad 11 mln osób, ankiety wypełniło 200 tys., a uczestniczyło w nim jedynie 70 tys. Zwracała uwagę na fakt, że nie są jeszcze nawet realizowane pilotaże zarówno Krajowej Sieci Kardiologicznej, jak i Krajowej Sieci Onkologicznej. Mówiła , że nie działa Fundusz Kompensacyjny, który miał być wprowadzony wraz z programem szczepień przeciw COVID-19, co jest tym bardziej niepokojące, że ruchy antyszczepionkowe przybierają na sile. Przypomniała, że nie opracowano Krajowej Strategii Onkologicznej. Krytykowała także zbyt niskie wydatkowanie środków z Funduszu Medycznego.

Odpowiadając na liczne pytania, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że mówiąc o niedociągnięciach, nie należy zapominać, iż obecny rząd jest jedynym, który zaplanował tak znaczne zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną – do 7 % PKB w 2027 r. Przypomniał też, że podwyższone zostały minimalne place w służbie zdrowia.

Tego dnia Komisja Zdrowia rozpatrzyła ponadto ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw i zarekomenduje Senatowi do niej 5 poprawek. Dwie z nich, o charakterze legislacyjnym, przygotowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, a 3 zgłosiła przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera. Zaproponowała, aby kwalifikować do szczepień przeciwko grypie mogli także fizjoterapeuci, żeby 30-procentowy dodatek otrzymywali też ratownicy medyczni pracujący w lotniczym pogotowiu ratunkowym, na szpitalnych oddziałach ratunkowych i w centrach urazowych. Senator Beata Małecka-Libera zaproponowała ponadto, aby możliwością umorzenia lub zapłaty za koszty stałe, poniesione z powodu pandemii, objąć także placówki świadczące opiekę opiekuńczą, rehabilitacyjną, pielęgnacyjną i paliatywną.

Nowelizacja, którą omówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, umożliwia korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na podobnych zasadach jak obowiązujące przed wystąpieniem tego kraju z Unii Europejskiej. Przewiduje też, że cudzoziemcy mogą być objęci ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania legalnej pracy w Polsce, status objętych ubezpieczeniem zdrowotnym otrzymają ci, którzy dotychczas nie mogli go uzyskać.

Zgodnie z nowelizacją szczepić przeciwko grypie osoby dorosłe będą mogli także ratownicy medyczni, a kwalifikować do tych szczepień – felczerzy, pielęgniarki i farmaceuci. Ustawa gwarantuje również 30-procentowy dodatek dla członków wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego. Dla lecznictwa uzdrowiskowego przewiduje 70% umorzenia lub zapłaty za koszty stałe, które poniosło z powodu pandemii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 listopada 2021 r.

Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poparły ustawę o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

24 listopada 2021 r.

Senatorowie z Komisji Środowiska zapoznali się z informacją na temat zadań priorytetowych i planu pracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

24 listopada 2021 r.

Komisje: Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej będą rekomendowały Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r.