Narzędzia:

Marszałek Senatu RP o 32. posiedzeniu Izby

27.10.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

Podczas rozpoczętego w środę, 27 października br., trzydniowego posiedzenia Senat rozpatrzy między innymi ustawę podatkową związaną z Polskim Ładem – poinformował na briefingu prasowym Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek podkreślił, że ustawy, którymi zajmue się Senat na bieżącym posiedzeniusą niezwykle istotne z punktu widzenia milionów obywateli – chodzi między innymi o ustawy podatkowe czy tę o budowie muru na granicy między Polską i Białorusią. Jak zapowiedział prof. Tomasz Grodzki, mimo, że komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, to podczas debaty plenarnej zostaną do niej zgłoszone poprawki.

W następnej kolejności Senat zajmie się rozpatrzeniem pakietu ustaw – jak powiedział Marszałek – „z czegoś, co rząd określa jako Polski Ład, ekonomiści jako Bezwład, Rozkład i pakiet, który zamiast pomóc zaszkodzi ekonomicznie milionom Polek i Polaków”. Prof. Tomasz Grodzki zaznaczył, że Senat musiał po raz kolejny wykonać pracę, której nie zrobił Sejm. „Znowu musimy odrabiać te lekcje, których nie odrobił Sejm, przyjmując te ustawy, liczące prawie 800 stron, w sposób błyskawiczny” – zauważył prof. Grodzki. Przypomniał, że w Senacie odbyły się dwa spotkania z ekonomistami oraz samorządowcami, którzy – jak podkreślił - nie zostawili suchej nitki na zapisach tego obszernego i napisanego z wieloma błędami dokumencie. „Senatorowie (…) ponieważ to jest temat niezwykle ważny dla nas wszystkich, wykonali tytaniczną, gigantyczną pracę, aby przynajmniej trochę poprawić te zapisy, dotyczące krzywdy emerytów, krzywdy małych i średnich przedsiębiorców krzywdy wolnych zawodów i tak dalej. Zajęliśmy się tym najlepiej, jak to jest możliwe, więc należy się spodziewać bardzo wielu poprawek” – podkreślił Marszałek Grodzki.

Marszałek Senatu RP poinformował ponadto, że Izba wysłucha informacji rządu o problemie elektrowni Turów, gdzie jak przypominał „Polska ponosi ciężkie straty finansowe” po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. „Tymczasem wczoraj odwołano ministra klimatu, temat jest zawieszony i ciągnie się bez końca, co odbije się na naszych stratach finansowych w sposób coraz bardziej znaczący” -  powiedział prof. Grodzki.

Marszałek zapowiedział także, że pośród ponad 30 punktów porządku dziennego znajdą się także m.in nowelizacje prawa o ruchu drogowym czy prawa łowieckiego, zmiany w ustawie o ochronie zdrowia czy okolicznościowa uchwała w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.