Narzędzia:

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

sprawy międzynarodowe 19.10.2021
Wizyta w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach - fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

W trzecim dniu wizyty w Republice Litewskiej, 21 października br. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i spotkał się z merem miasta, Zdzisławem Palewiczem. Odwiedził też cmentarz na Rossie w Wilnie, gdzie złożył kwiaty przed Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w kaplicy Powstańców Styczniowych

Wizyta Marszałka Borusewicza na Litwie w dniach 19-22 października ma związek z 230. rocznicą Zaręczenia Wzajemnego Polski i Litwy.

20 października br. Wicemarszałek Senatu odwiedził gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, gdzie rozmawiał między innymi z dyrektorem placówki, Tadeuszem Grygorowiczem. Na cmentarzu na Antokolu w Wilnie złożył kwiaty przy memoriale ofiar 13 stycznia 1991 roku oraz w kwaterze polskich żołnierzy 1920 roku. Bogdan Borusewicz rozmawiał też z Wiceprzewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Juliusem Sabatauskasem.

19 października br. Wicemarszałek Senatu RP  wziął udział w odbywających się w Wilnie obchodach 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W gmachu Sejmu Republiki Litewskiej Marszałek Borusewicz uczestniczył w otwarciu wystawy „Konstytucja 3 Maja“, wziął także udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej z udziałem prezydentów Polski i Litwy oraz w konferencji naukowej w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Występując podczas otwarcia wystawy w litewskim parlamencie Wicemarszałek Senatu powiedział, że bardzo ważne jest, aby Polacy i Litwini wspólnie myśleli o swojej przeszłości. Podkreślił, że Konstytucja 3 Maja wraz z Zaręczeniem Obojga Narodów kontynuowała to, co wcześniej zapisane było w Unii Lubelskiej – równowagę i partnerstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Było to – jak to określił Marszałek – przedłużenie obowiązywania Unii i dostosowanie jej do ówczesnych warunków. Bogdan Borusewicz przypomniał, że Konstytucja 3 Maja opierała się na ideach Oświecenia, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, demokratyzowała życie publiczne przy jednoczesnym budowaniu silnej władzy państwowej; odpowiadała też na zagrożenia ze strony sąsiadów. „Konstytucja 3 Maja czerpała z zasady poszanowania swobód jednostki, ale także z zasady praworządności” – podkreślił Marszałek Borusewicz. „Dobrze, że wciąż pamiętamy o Konstytucji 3 Maja i o Zaręczeniu, które było integralną częścią tej Konstytucji” – dodał. Marszałek podziękował także polskim i litewskim instytucjom, odpowiedzialnym za zorganizowanie wystawy w Sejmie Republiki Litewskiej. Wystawa przygotowana została przez Instytut Historii Litwy i Muzeum Historii Polski pod patronatem ministerstw spraw zagranicznych obu krajów.

Zaręczenie Wzajemnego Obojga Narodów miało miejsce pięć miesięcy po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, 20 października 1791 roku. Był to zbiór przepisów wykonawczych do Konstytucji 3 Maja, zapewniających stronie litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.