Narzędzia:

Wicemarszałek Pęk na nadaniu imienia prof. Krygowskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa

19.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

19 października br. Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk wziął udział w uroczystości nadania imienia prof. Zdzisława Krygowskiego Eksperckiemu Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Uroczystość odbyła się w sali kinowej klubu Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie.

Patron Centrum – śp. prof. dr hab. Zdzisław Krygowski (urodzony w 1872 r. we Lwowie, zmarł 1955 r. w Poznaniu) to wybitny matematyk, twórca poznańskiej szkoły matematycznej i polskiej kryptologii. Wykształcenie w zakresie matematyki, fizyki i filozofii zdobywał na Uniwersytetach w Krakowie, Paryżu i Berlinie. Od 1901 r. wykładał na Wydziale Chemii i Architektury Politechniki Lwowskiej. W latach 1917–1918 był rektorem Politechniki Lwowskiej. W 1919 r. objął Katedrę Matematyki na nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim, gdzie zorganizował seminarium poświęcone funkcjom analitycznym. W 1926 r. został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W 1929 r., na prośbę Biura Szyfrów Wojska Polskiego, zorganizował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego tajny kurs kryptologii dla 20 najzdolniejszych studentów. Trzech spośród nich – Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki – podjęło systematyczne prace nad rozwiązaniem niemieckiego systemu Enigma poprzez dekryptaż przechwyconych niemieckich meldunków radiowych, dzięki czemu zrekonstruowali oni znaczną część księgi kodowej, a następnie opracowali metodę odtwarzania struktury szyfrów i kluczy Enigmy, które przekazali w przededniu wojny w 1939 r. Brytyjczykom i Francuzom.

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa zostało powołane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w 2020 r. w ramach realizacji wdrażanego od 2019 r. planu utworzenia wojsk cybernetycznych. Misją centrum jest przygotowanie kadry dla przyszłych jednostek i poszerzanie kompetencji Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni poprzez m.in. kształcenie i szkolenie kadr, prowadzenie kursów doszkalających, ćwiczeń, treningów, gier wojennych z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska szkoleniowego, a także współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, konsolidacja potencjału eksperckiego w dziedzinie obronności oraz doskonalenie kadr w obszarze cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.