Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Rumunii

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

13 października br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowego ambasadora Rumunii, Theodore Cosmin Onisii. W rozmowie Ambasador podkreślił znaczenie Partnerstwa Strategicznego łączącego oba kraje oraz zwrócił uwagę, że dyskusja nad nowym planem działania nie musi ograniczać się do konsultacji międzyrządowych i może toczyć się także w wymiarze parlamentarnym. Kontakty grup bilateralnych są z kolei uzupełniane o udział parlamentarzystów, w tym senatorów, w formatach wielostronnych, takich jak Bukareszteńska Dziewiątka – B9  i zwłaszcza Inicjatywa Trójmorza.  

Rozmówcy podkreślili, że Polska i Rumunia wspierają unijne aspiracje państw Bałkanów Zachodnich oraz przywiązują wielką wagę do reform podejmowanych przez demokratyczne siły w Mołdawii. Pan Theodore Onisii scharakteryzował aktualną sytuację polityczną w Rumunii, Marszałek Senatu omówił natomiast aktualną sytuację polityczną w Polsce.  Rozmawiano także o członkostwie w Unii Europejskiej oraz o krajowych planach odbudowy po pandemii koronawirusa.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu z delegacją Komitetu Parlamentarzystów EFTA

26 listopada br. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej profesor Tomasz Grodzki przyjął delegację Komitetu Parlamentarzystów Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Austrii

25 listopada 2021 r. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowanego Ambasadora Republiki Austrii w Polsce, Andreasa Stadlera.

Marszałek Senatu RP przyjął Pierwszego Burmistrza Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Hamburga

24 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się z Peterem Tschentscherem, który jest także wiceprzewodniczącym Bundesratu i członkiem Grupy Przyjaźni Niemiecko – Polskiej w tej izbie.