Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

sprawy międzynarodowe 13.10.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

13 października 2021 r. Marszałek Senatu przyjął przebywającą z wizytą w Polsce Przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Margaretę Cederfelt. W rozmowie Przewodnicząca podkreśliła znaczenie misji obserwacji wyborów realizowanych w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego, zwracając uwagę, że bez demokracji nie można mówić o pokoju, a tym samym o bezpieczeństwie, czyli realizacji mandatu OBWE. Zarówno Margareta Cederfelt jak i prof. Tomasz Grodzki jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w czasie IX kadencji,  uczestniczyli w wielu misjach obserwacyjnych zgromadzenia, w tym m.in. wspólnie podczas wyborów do Bundestagu w 2017 roku. 

Przewodnicząca ZP OBWE z uznaniem odnotowała, że Polska po raz drugi będzie sprawować prezydencję w Organizacji, co w jej przekonaniu świadczy o głębokim polskim zaangażowaniu w prace OBWE. Marszałek Tomasz Grodzki natomiast zwrócił uwagę na znaczenie wspierania państw Bałkanów Zachodnich w ich staraniach o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z UE. W rozmowie nt. bezpieczeństwa granic Marszałek Senatu podkreślił, że zrozumiała i konieczna troska o to bezpieczeństwo musi uwzględniać zasady humanitarne, opisane w międzynarodowych konwencjach i ujęte w unijnych procedurach. Marszałek poinformował, że Senat Rzeczypospolitej od początku obecnego kryzysu stoi po stronie kobiet i dzieci i jednoznacznie sprzeciwia się praktyce wypychania („push-back”) migrantów za granicę. Niezwrócenie się o pomoc do Frontex-u uznał za poważny błąd polskiego rządu. Przewodnicząca Cederfelt podkreśliła, że choć nie ulega wątpliwości, iż ze strony Aleksandra Łukaszenki mamy do czynienia z wojną hybrydową, to sygnatariusze Aktu Końcowego z Helsinek i zarazem chrześcijanie, nie mogą pozwolić na łamanie praw człowieka na swoich granicach.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Perspektywy organizacji pozarządowych i przeszkody prawne dla wolności zrzeszania się tematem konferencji w Senacie

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego zebrał się w Senacie

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.