Narzędzia:

Inauguracje roku akademickiego z udziałem Marszałka Senatu RP

13.10.2021
Inauguracja roku akademickiego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego - fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

13 października br. prof. Tomasz Grodzki uczestniczył w uroczystościach z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2021/22 w dwóch warszawskich uczelniach - Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Szkole Głównej Handlowej.

W wystąpieniu w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Marszałek Senatu przywołał własne doświadczenia, kiedy jako młody lekarz uczestniczył w kursach, organizowanych przez CMKP, a potem w nim wykładał. „Państwo jesteście szkołą liderów, przyszłych kadr, nadającą kierunki zawodowego rozwoju tym wszystkim, którzy chcą iść dalej, a w medycynie nie ma innej drogi – kto się w sposób ciągły nie kształci, ten szybko zaczyna się cofać” – powiedział prof. Grodzki. Zaznaczył, że przyszłość polskiej medycyny w dużej mierze zależy od tego, jak będziemy kształcić studentów i absolwentów studiów, a system kształcenia wymaga zmian. „To jest niezwykle ważne, kto nas będzie leczył, kto będzie leczył nasze dzieci i wnuki i wyznaczał kierunki rozwoju polskiej medycy, która z jednej strony może być dumna ze swych osiągnięć, a z drugiej zmaga się z ogromnymi problemami, które unaoczniła w sposób niezwykły straszliwa pandemia koronawirusa” – podkreślił Marszałek. Zapewnił też, że Senat robi wszystko, by próbować poprawiać system ochrony zdrowia. W tym kontekście przywołał poprawkę Izby do nowelizacji budżetu o przeznaczeniu na zdrowie jeszcze w tym roku 6,3 mld złotych i zaapelował do Sejmu o przyjęcie tej poprawki.

Zwracając się do studentów, Marszałek Senatu przywołał maksymę, jaka była mottem jego roku na studiach medycznych –  „Alteri vivas oportet si tibi vis vivere” (na tyle, na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie). „Ta maksyma pozwala pamiętać, że nasz zawód polega na służeniu drugiemu człowiekowi, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie, kolor skóry, czy poglądy polityczne, to jest dobra maksyma na karierę medyczną” – podkreślił prof. Tomasz Grodzki. Życzył także wytrwałości i sukcesów w nauce oraz dumy i satysfakcji z własnych osiągnięć, a wykładowcom - kreatywności, cierpliwości i pasji w przekazywaniu wiedzy oraz  we własnej pracy naukowej i klinicznej.

Występując podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej Marszałek podkreślił, że to dla niego honor móc uczestniczyć w tej uroczystości na uczelni świętującej 115 lat, której początek dały Kursy Handlowe, powołane na ziemiach polskich pozostających pod zaborami. „Dziś po 115 latach możemy być dumni z Waszej wieloletniej tradycji kształcenia ekonomicznego dla wolnej i niepodległej Polski”- podkreślił prof. Tomasz Grodzki. Jak powiedział „Państwo nie  tylko kształtujecie polską ekonomię i dziedziny pokrewne, Państwo ją kreujecie, a absolwenci uczelni wielokrotnie dali wyraz temu, że ich wiedza i umiejętności służą dobrobytowi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Marszałek zauważył, że pracownicy naukowi SGH często są gośćmi na organizowanych w Senacie konferencjach i seminariach i wyraził zadowolenie, że Izba może korzystać z ich wiedzy i mądrości. „Jesteście prawdziwymi liderami, poszukiwanymi pracownikami, którzy w każdym miejscu, gdzie ich los rzuci, wyciskają piętno swojej wiedzy wyniesionej z tej uczelni. Wszystko to składa się na niekwestionowaną markę uczelni, która cieszy się niesłabnącą popularnością wśród pragnących zgłębiać tajniki ekonomii i pokrewnych nauk” – powiedział Marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę, że dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej absolwenci Szkoły Głównej Handlowej „mogą rozwinąć skrzydła i dzielić się wiedzą nie tylko w naszej ojczyźnie”. „Pamiętajcie jednak, że będziecie nam potrzebni tu, w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, by przejmując od nas pałeczkę w sztafecie pokoleń budować pomyślność naszej ojczyzny, dumnego kraju w środku Europy” – apelował do studentów Marszałek Senatu. Podkreślił jednocześnie, że UE jest gwarantem atrybutów polskiej wolności.

Marszałek życzył studentom, by lata spędzone w murach uczelni były ciekawe i inspirujące, pełne twórczych poszukiwań i dobrych wyników w nauce, wykładowcom zaś - dumy ze swoich studentów i absolwentów oraz osiągnięć na polu naukowym i dydaktycznym.

W inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej uczestniczyły także senator Jolanta Hibner oraz  Zastępca Szefa Kancelarii Senatu, Karolina Zioło-Pużuk.