Narzędzia:

Senat na rzecz świadomości dysleksji

zdrowie 08.10.2021
Fot Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

W Dniu Świadomości Dysleksji, obchodzonym 8 października na wniosek Europejskiego Towarzystwa Dysleksji, budynek Senatu został podświetlony na turkusowo. Izba włączyła się tym samym w ogólnoeuropejską kampanię #UnidosPorLaDislexia.

Na fasadzie budynku Senatu wyświetlona została iluminacja, która ma na celu zwiększanie świadomości nt. dysleksji oraz okazanie solidarności z osobami borykającymi się z tym problemem.

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa „Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia”

27 października 2021 r. w Senacie została otwarta wystawa poświęcona Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Prace w komisjach senackich – 27 października 2021 r.

Obradowały senackie komisje: Budżetu i Finansów Publicznych, Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości zmian w rządzie

Minister Adam Niemczewski wziął udział w uroczystości, podczas której Prezydent RP dokonał zmian w składzie Rady Ministrów.