Narzędzia:

2 sierpnia 2021 r.

zdrowie 02.08.2021

Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji debatował 2 sierpnia 2021 r. na temat potrzeby zaszczepienia przeciwko COVID-19 po raz 3. pacjentów po transplantacjach. Przewodnicząca zespołu senator Alicja Chybicka zadeklarowała, że skieruje do Ministerstwa Zdrowia wniosek o umożliwienie pacjentom po przeszczepach i ich bliskim przeprowadzenia nieodpłatnych testów oznaczających miano przeciwciał przeciw SARS CoV-2 i podania im 3. dawki szczepionki mRNA. Posiedzenie zespołu zwołano z inicjatywy pacjentów po przeszczepach narządowych, czekających na decyzję w sprawie 3. dawki szczepienia przeciw COVID-19, dla których jest to kwestia niecierpiąca zwłoki ze względu na zbliżającą się kolejną falę zakażeń koronawirusem.

Podczas posiedzenia przewodnicząca zespołu senator Alicja Chybicka poinformowała o stanowisku marszałka Tomasza Grodzkiego w sprawie 3. dawki szczepionki dla pacjentów po transplantacjach. Zdaniem marszałka Senatu u chorych po transplantacjach szpikowych i narządowych należy badać poziom przeciwciał, a pacjentów, u których miano przeciwciał jest niskie, należy doszczepić 3. dawką szczepionki. Podobne rekomendacje przekazali wirusolog prof. Krzysztof Simon i była wiceminister zdrowia Mariola Dwornikowska-Dąbrowska.

W trakcie obrad kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologiii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Magdalena Durlik przedstawiła wyniki badań dostępne w polskiej i światowej literaturze medycznej, które jasno pokazują, że blisko połowa pacjentów po przeszczepach, zwłaszcza narządowych, poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu, po otrzymaniu 2 dawek szczepionki nie wytwarza ochronnego miana przeciwciał przeciwko koronawirusowi. Dlatego lekarze na całym świecie apelują o umożliwienie podania tej grupie pacjentów 3. dawki szczepionki, najlepiej preparatu Moderny. W niektórych krajach, m.in. we Francji i Kanadzie, ministerstwa zdrowia wydały już stosowne rekomendacje. Tymczasem w Polsce nie ma jeszcze rozporządzenia ministerialnego w tej sprawie, a tzw. charakterystyka produktu leczniczego nie przewiduje takich wytycznych dla lekarzy.

Podczas dyskusji eksperci: prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego prof. Roman Danielewicz, krajowy konsultant w dziedzinie transplantologii klinicznej prof. Lech Cierpka, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej prof. Jacek Wachowiak, prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Ponadregionalnym Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”, prof. Sławomir Nazarewski z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM, a także prof. Alicja Dębska-Ślizień z Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” Artur Kamiński oraz dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu podkreślali konieczność wykonywania nieodpłatnych testów na obecność przeciwciał IgG, sprawdzających odporność humoralną i komórkową zarówno u pacjentów po przeszczepach, jak i u osób dializowanych i będących w trakcie terapii immunosupresyjnej, a w razie niskiego poziomu przeciwciał – podawania 3. lub kolejnej dawki szczepionki.

Senator Alicja Chybicka i prof. Magdalena Durlik skierowały apel do osób, które się jeszcze nie zaszczepiły, aby zrobiły to jak najszybciej, także ze względu na chorych członków społeczeństwa, w wypadku których ryzyko śmierci z powodu zakażenia koronawirusem jest wielokrotnie większe niż w całej populacji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 października 2021 r.

Debata „Dokąd zmierza polska edukacja”

7 października 2021 r.

Wystawa „Elementarz dobrych wspomnień. W 140. rocznicę urodzin prof. Mariana Falskiego”

5 października 2021 r.

W Senacie odbył się finał 19. edycji konkursu „Sołtys Roku”.