Narzędzia:

Wizyta Marszałka Senatu RP w Republice Federalnej Niemiec

16.09.2021
Spotkanie z przewodniczącym Bundesratu - fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

Współpraca międzyparlamentarna i regionalna, współdziałanie na arenie europejskiej oraz kwestie ekonomiczne i społeczne były głównymi tematami rozmów Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wraz z delegacją w Berlinie 17 września br., podczas drugiego dnia wizyty oficjalnej delegacji Senatu w Republice Federalnej Niemiec.

Marszałek wraz z delegacją, w skład której wchodzili takżeWicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński, Przewodniczący Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej senator Beniamin Godyla oraz senator Mariusz Gromko, rozmawiał z Przewodniczącym Bundesratu i premierem Saksonii-Anhalt dr. Reinerem Haseloffem, premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem, pierwszym burmistrzem Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg dr. Peterem Tschentscherem oraz wiceprzewodniczącą Bundestagu, Petrą Pau.

Witając polską delegację podczas rozpoczęcia posiedzenia Bundesratu, przewodniczący Haseloff powiedział, że wymiana myśli między oboma krajami ma ogromne znaczenie. „Wspaniała regionalna współpraca transgraniczna, współpraca między województwami, jak i wizyty wzajemne są żywym świadectwem intensywności naszych stosunków” – podkreślił. W rozmowie z Marszałkiem Grodzkim ocenił relacje polsko-niemieckie jako dobre i podkreślił rolę Jana Pawła II, Solidarności i opozycjonistów polskich na drodze do wolności. „To, co nas łączy i jest wspólne jest znacznie ważniejsze, niż mogące się pojawiać trudności” – podkreślił.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wyraził przekonanie, że trudne tematy we wzajemnych relacjach tylko mobilizują do tego, by szukać najlepszych rozwiązań dla obywateli obu krajów oraz dla Europy w trosce o przyszłe pokolenia. „W materii budowania mostów, szukania rozwiązań  i kompromisów w Senacie znajdą państwo sojuszników” – powiedział Marszałek. Podkreślił, że Senat RP uczyni wszystko, aby Polska pozostała w kręgu cywilizacji europejskiej, co jak zaznaczył – w tym regionie, skażonym latami sowieckiej dominacji jest szczególnie ważne.

Obaj rozmówcy poruszyli temat współdziałania w ramach Unii Europejskiej oraz konieczności niezbędnych reform we Wspólnocie. Wymienili także poglądy w temacie gazociągu Nord Stream 2. Marszałek Grodzki poinformował przewodniczącego Haseloffa o ukonstytuowaniu w Senacie grupy polsko-niemieckiej, zwrócił się także do niego o wsparcie w sfinalizowaniu procesu ustanowienia centrum upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie.

W rozmowie z Premierem Saksonii Michaelem Kretschmerem Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił że polska delegacja traktuje wizytę w Niemczech „jako wzmacnianie parlamentarnej części Trójkąta Weimarskiego”, który – jak powiedział – uważa za rodzaj kręgosłupa „przynajmniej w tej części Europy, i który będzie miał istotny głos w tym, w jakim kierunku Europa będzie się rozwijać”. „W Senacie RP jest ciągłe przekonanie, że i Bundesrat, i Senat mogą dać silny głos, aby wspierać dobre relacje miedzy naszymi regionami, krajami i budować wspólną, silną, przyjazną dla naszych obywateli Europę” – zaznaczył prof. Grodzki.

W trakcie rozmowy podkreślano, jak istotne znacznie dla współpracy między państwami ma wspólna, zjednoczona Europa i strefa Schengen, a także współpraca młodzieży z Polski i Niemiec. Rozmawiano także o kwestii przywrócenia Odry jako drogi wodnej oraz o współpracy w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń, szerzącego się w obu krajach.

Rozmowa z pierwszym burmistrzem Wolnego i Hanzeatyckiego Miasta Hamburg dr. Peterem Tschentscherem dotyczyła wzmacniania współpracy Senatu RP i Bundesratu oraz współpracy regionalnej. Jak powiedział Peter Tschentscher, wizyta polskiej delegacji jest dla niego wyrazem ciągle dobrej współpracy izb wyższych parlamentów Polski i Niemiec, i wyraził nadzieję, że przyczyni się ona do umocnienia tych więzi. Rozmawiano także o współpracy w ramach Unii Europejskiej. Marszałek Grodzki podkreślił rolę Konferencji dla przyszłości Europy w jej przyszłym funkcjonowaniu. „Tylko razem możemy być równoważnym partnerem w gospodarce światowej wobec rosnących aspiracji wielu krajów – od Chin po obie Ameryki” – podkreślił Marszałek.

Poruszono też kwestie klimatu i konieczności osiągnięcia neutralności klimatycznej, a także kwestię współpracy Hamburga, Szczecina, Darłowa jako miast portowych. Marszałek Senatu wskazał przy tym, że doświadczenie Hamburga w tej kwestii może być pomocne dla Polski.

Prof. Tomasz Grodzki przekazał dr. Peterowi Tschentscherowi zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce po tym jak zgodnie z kalendarzem Bundestagu obejmie on funkcję jego przewodniczącego w listopadzie 2022 roku.

Na zakończenie wizyty w Niemczech Marszałek Senatu spotkał się z wiceprzewodniczącą Bundestagu, Petrą Pau, z którą rozmawiał między innymi o współpracy międzyparlamentarnej i współpracy transgranicznej, której istotnym elementem mogłaby być modernizacja linii kolejowej Szczecin-Berlin. Rozmowy dotyczyły również zielonej energii oraz problemów związanych z gazociągiem Nord Stream 2.

W pierwszym dniu wizyty Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki spotkał się w Poczdamie z premierem Brandenburgii i byłym przewodniczącym izby wyższej niemieckiego parlamentu, dr. Dietmarem Woidke.

W oświadczeniu dla mediów po rozmowach Marszałek Senatu RP podkreślił, że polska delegacja rozpoczęła wizytę w Niemczech od spotkania z przyjacielem Polski. „Premier Dietmar Woidke wielokrotnie swoimi działaniami udowodnił, że mimo, iż dzieli nas niewielka rzeka, lepiej budować mosty, nawiązywać kontakty, niż traktować siebie z nieufnością” – mówił Marszałek Grodzki. Nawiązał do też do pierwszego wspólnego spotkania, które miało miejsce w styczniu 2020 roku w Warszawie, kiedy premier Branderburgii pełnił funkcję szefa Bundesratu. „Widzieliśmy się na początku pandemii, teraz mam nadzieję, że nasze ponowne spotkanie może oznaczać powolny koniec tej pandemii”- ocenił Marszałek. Jak mówił „obaj podzieliliśmy opinię, że silny głos Bundesratu i Senatu RP w budowie atmosfery przyjaźni, dialogu i współpracy może przyczynić się do tego, że oba nasze narody zyskają na tym gospodarczo, społecznie i w odniesieniu do kwestii zjednoczonej Europy”. Prof. Tomasz Grodzki dodał, że cała rozmowa z udziałem członków delegacji była nacechowana duchem dialogu, podzielania wspólnych wartości, zrozumienia, że tylko wspólna, zjednoczona Europa może stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Marszałek poinformował też swojego rozmówcę o utworzeniu Senackiej Grupy Polsko-Niemieckiej, na której czele stanął obecny w składzie delegacji senator Beniamin Godyla. Podziękował także premierowi Woidke za to, proces ustanowienia centrum upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej w Berlinie jest – jak to powiedział - na dobrej ścieżce do realizacji.

Dietmar Woidke oświadczył, że rozmowy obu delegacji dotyczyły przyszłej współpracy między Polską a Niemcami oraz tego, „jak będą się zbliżać dalej nasze narody”. Premier Brandenburgii wyraził przekonanie, że stosunki polsko-niemieckie będą równie ważne także dla przyszłego rządu federalnego, który wyłoniony zostanie po zaplanowanych na koniec września wyborach do Bundestagu. „Jestem bardzo optymistyczny co do tego, że nasze partnerstwo, nasza współpraca, będą równie intensywnie kontynuowane” – podkreślił. Jak dodał, „wiemy dokładnie, jak ważna jest dobra współpraca i że wiele rzeczy możemy osiągnąć właśnie wspólnie”.

Marszałek Senatu RP odwiedził także w Poczdamie siedzibę Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organizacji, która od 30 lat umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców oraz dofinansowuje i wspiera merytorycznie polsko-niemieckie projekty z zakresu m.in. edukacji kultury, różnorodności, ekologii i sportu. Marszałek wysoko ocenił działania organizacji, interesował się także szczegółami nawiązywania kontaktów między młodzieżą z obu krajów. „My niedługo będziemy przekazywać pałeczkę w sztafecie pokoleń i takie organizacje jak ta, to jest przyszłość naszych relacji” – powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Na zakończenie wizyty w Niemczech Marszałek Senatu spotkał się z wiceprzewodniczącą Bundestagu, Petrą Pau, z którą rozmawiał między innymi o współpracy międzyparlamentarnej i współpracy transgranicznej, której istotnym elementem mogłaby być modernizacja linii kolejowej Szczecin-Berlin. Rozmowy dotyczyły również zielonej energii oraz problemów związanych z gazociągiem Nord Stream 2