Narzędzia:

Wicemarszałkini Senatu RP uczestniczyła w debacie „Po co nam Konstytucja?”

15.09.2021
Debata "Po co nam Konstytucja" (fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu)

15 września br. Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w odbywającej się w Ogrodach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego debacie pt. „Po co nam Konstytucja?”, zorganizowanej przez Zarząd Samorządu Studentów UW.

Wicemarszałkini podziękowała w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego za zaproszenie i odczytała list skierowany do uczestników debaty, w którym Marszałek pogratulował organizatorom przedsięwzięcia stanowiącego „płaszczyznę międzypokoleniowego i interdyscyplinarnego dialogu”. Inicjatywę tę, mającą na celu „stworzenie przestrzeni do dyskusji oraz zaproszenie do niej wybitnych konstytucjonalistów i ekspertów w dziedzinie prawa” Marszałek uznał za ważną i potrzebną.

„W podejmowaniu refleksji nad znaczeniem ustawy zasadniczej warto znaleźć czas na wspomnienie ważkiego momentu w polskich dziejach, w tym roku obchodzimy bowiem 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mimo upływu lat cele przyświecające jej twórcom wciąż mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów obywatelskiej kontroli władz i mogą stanowić inspirację dla naszych działań, wyborów i postaw” – napisał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

„Życzyłbym nam wszystkim, abyśmy w przepisach Konstytucji pokładali zaufanie i znajdowali oparcie. Nie można jednak pominąć faktu, że od kilku lat mamy wciąż do czynienia w naszym kraju z licznymi naruszeniami gwarancji konstytucyjnych. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy wszyscy rozumieli, dlaczego jest nam potrzebna ustawa zasadnicza, jaka jest jej rola w życiu każdego z nas i jak możemy się przeciwstawiać jej łamaniu” – podkreślił.

Marszałek życzył uczestnikom debaty, by była ona „nieskrępowaną wymianą myśli i zainspirowała do odważnych i odpowiedzialnych obywatelskich postaw i działań”.

W dyskusji na temat „Po co nam Konstytucja” udział wzięli, m.in., pani Wanda Traczyk-Stawska – żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka Powstania Warszawskiego, a także wybitni polscy konstytucjonaliści i prawnicy: prof. Ewa Łętowska, prof. Marcin Matczak, prof. Ryszard Piotrowski oraz dr Anna Materska-Sosnowska.

Debata została zorganizowana z okazji 40-lecia istnienia Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego i w ramach realizacji jednego z najważniejszych celów Samorządu – zaangażowania w sprawy społeczne.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.