Narzędzia:

Wicemarszałkowie Senatu RP na Igrzyskach Wolności w Łodzi

12.09.2021
Przedstawiciele Senatu RP na Igrzyskach Wolności (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska – Stanecka i Michał Kamiński oraz senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Artur Dunin 12 bm. wzięli udział w odbywających się w EC1 w Łodzi Igrzyskach Wolności. Wicemarszałkini mówiła o potrzebie edukacji konstytucyjnej, natomiast Wicemarszałek o stworzeniu nowej narracji i wizji państwa opartej na postępie i wolności.

Polsce nie jest potrzebna nowa konstytucja, ale edukacja obywatelska i uświadamianie społeczeństwu, czym jest konstytucja i dlaczego jest potrzebna, docieranie do wsi i miasteczek, uzmysłowienie ludziom, że jest ona dla nich gwarantem bezpieczeństwa i wolności – mówiła Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska–Stanecka w panelu pt. „Czy potrzebujemy nowej Konstytucji po PiS i COVID?”.

Zdaniem Wicemarszałkini Polsce nie jest potrzebna nowa konstytucja. Przywołała słowa prof. Ewy Łętowskiej, że mamy niezłą konstytucję, tylko musimy umieć ją stosować. W ocenie wicemarszałkini na pewno potrzebne są korekty w obecnej konstytucji, jak choćby zapisy o NBP, tak by umożliwić Polsce wejście do strefy Euro. Zdaniem Wicemarszałkini żaden przepis prawny nie obroni nas przed barabarzyńcami konstytucyjnymi. „W konstytucji są bezpieczniki ustrojowe, które działają, gdy zachowany jest trójpodział władzy. Tymczasem PiS odcina te bezpieczniki zawarte w konstytucji - najpierw TK, KRS, Sąd Najwyższy teraz sądy” - oceniła. Zdaniem Wicemarszałkini ludzie nie czują po co im konstytucja, nie czują, że jest ona dla nich gwarantem bezpieczeństwa i wolności. Jej zdaniem trzeba wykreować nowoczesny patriotyzm konstytucyjny. Według Wicemarszałkini Morawskiej-Staneckiej trzeba sobie odpowiedzieć na pytania jak to się stało, że jest tak duże społeczne przyzwolenie na łamanie prawa? Co się stało, że PiS doszedł do władzy, łamie prawo bez oporu i co zrobić by się taka sytuacja nie powtórzyła?

Według Gabrieli Morawskiej-Staneckiej ludzi trzeba obudzić z obojętności, docierać do wiosek i miasteczek – uświadamiać, czym jest konstytucja i dlaczego jest potrzebna. A to, co można teraz zrobić w obronie wartości konstytucyjnych, to sądy mogą stosować rozproszoną kontrolę konstytucyjności poprzez wydawane wyroki. Jak mówiła - nasi sędziowie to potrafią przeciwstawiać się władzy i zastępować Trybunał Konstytucyjny.

Zdaniem Wicemarszałkini wolne media powinny zaangażować się w tę edukację, tak jak obywatele stanęli ostatnio w obronie wolnych mediów.

W panelu  udział wzięli posłanka Barbara Nowacka i były Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W ocenie panelistów Polsce nie jest potrzebna nowa konstytucja, ale potrzebna jest kultura konstytucyjna, potrzebna jest edukacja  nt. konstytucji. Wszyscy zgodzili się, że konieczne jest dotarcie do wiosek i małych miast z nauką o konstytucji.

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński uczestniczył w panelu „Jak walczyć z manipulacją i fałszywymi informacjami w mediach?”. Zdaniem Wicemarszałka manipulacja i fałszywe informacje w mediach mają się tak dobrze dlatego, że upadła rola mainstreamowych środków przekazu. Nie ma obecnie nikogo, kto by wystawiał świadectwo moralności. „Była kiedyś linia, której można było się trzymać, a dziś zabrakło mediów głównego nurtu i ludzie głupieją bezkarnie” – powiedział Wicemarszałek.

Według panelistów dziś prawda staje się mniej wartościowym towarem, a ludzie zmęczeni kłamstwem nie oczekują prawdy. W dobie internetu – mediów społecznościowych reagujemy na sensacyjne informacje lub takie, które budzą podziw. Prawda jest bezbronna jeżeli nie jest w kontekście. Paneliści wskazywali na potrzebę kontrnarracji.

W ocenie wicemarszałka opozycja w Polsce nie jest w stanie zrozumieć, że tylko przedstawienie wizji kompletnie innego państwa niż katolicko-narodowe ma sens. Celem powinno być przedstawienie wizji państwa opartego o postęp i wolność. „Musimy państwo polskie przesunąć na lewo” – powiedział Wicemarszałek Kamiński. Według Wicemarszałka drugim zdaniem łączącym opozycję jest „chcemy zostać w Unii Europejskiej”, które na PiS przerzuca odpowiedzialność.

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne forum kulturalne i intelektualne, którego celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego z różnych branż. Forum tworzone przez ludzi i dla ludzi podzielających takie wartości jak: demokracja liberalna, społeczeństwo otwarte, czy państwo prawa. Organizatorem jest Fundacja Liberté.  Tegoroczna edycja Igrzysk nosi tytuł „Nowa umowa społeczna”.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.