Narzędzia:

Otwarcie wystawy pt. "Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty w czcionkach"

10.09.2021
Otwarcie wystawy o Wiktorze Kulerskim (fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu)

„To dla nas prawdziwy zaszczyt i honor móc uczcić pamięć wielkiego Polaka, wielkiego patrioty i senatora Rzeczypospolitej, który swoją organiczną działalnością (…) zasłużył na miano hetmana ludu” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając w Senacie 10 września br. wystawę zatytułowaną „Wiktor Kulerski. Patriotyzm zaklęty w czcionkach”. Wystawa towarzyszy podjętej przez Senat uchwale ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego.

W uroczystości udział wzięli, m.in., pan Piotr Kulerski – prawnuk Wiktora Kulerskiego, przedstawiciele władz powiatu grudziądzkiego na czele ze starostą grudziądzkim Adamem Olejnikiem i prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim, a także prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i wicemarszałek Senatu VIII kadencji Jan Wyrowiński.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że dla Senatu niezwykle istotne jest przesłanie Wiktora Kuleskiego, najpełniej wyrażone w jego dwóch przemówieniach z 1931 r. w Senacie: „Poprzez dobrobyt ludu – do dobrobytu Rzeczypospolitej”. Przesłanie to „nie straciło na aktualności i powinno być drogowskazem szczególnie dla nas, w Senacie. (…) Jestem dumny, że w Senacie staramy się o tym na co dzień pamiętać i kierować się tym we wszystkich naszych działaniach, aby Polkom i Polakom w naszym kraju żyło się lepiej, bezpieczniej, a dobrobyt Rzeczypospolitej był coraz większy” – powiedział Marszałek.

Piotr Kulerski, prawnuk Wiktora Kulerskiego, pokreślił swoje wzruszenie i w imieniu całej rodziny wyraził wdzięczność Senatowi i wszystkim osobom, które wzięły udział w upamiętnieniu Wiktora Kulerskiego. „Warto przypominać takich ludzi. Jest ich więcej. Dziadek nie był jedyny, tylko o innych zapomniano. A brakuje autorytetów. Rzeczywiście młodzi ludzie powinni poznawać takie historie i się ich uczyć, na tych historiach budować swoją tożsamość. Mam nadzieję, że tak się będzie działo” – podkreślił.

Jeden z inicjatorów uhonorowania Wiktora Kulerskiego w Senacie, senator Kazimierz Kleina przypomniał, że postać Kulerskiego bardzo dobrze zachowała się w pamięci mieszkańców Pomorza, ponieważ potrafił on zmobilizować obywateli tego regionu „do najbardziej odważnych działań społecznych; to dzięki «Gazecie Grudziądzkiej» doszło do wielkiego strajku na Kaszubach i Pomorzu, o którym w 1906 r. „Gazeta Gdańska” pisała, że Kaszuby płoną. W każdym numerze «Gazety Grudziądzkiej» pisano o tym, że kolejne wsie, gminy, szkoły strajkują”. Senator Kleina poruszył także wątek osobisty: „Moja babcia uczyła się języka polskiego z «Gazety Grudziądzkiej». Podobnie było we wszystkich polskich domach na Kaszubach. (…) To była gazeta, która docierała do każdego domu”.

Wystawa prezentuje najistotniejsze fakty z życia Wiktora Kulerskiego – związanego z Grudziądzem wybitnego polskiego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka, senatora II RP. Koncentruje się na tym okresie jego działalności, w którym był wydawcą „Gazety Grudziądzkiej” – największej polskiej gazety osiągającej w 1914 r. nakład blisko 130 tysięcy egzemplarzy. Ekspozycja powstała dzięki współpracy trzech instytucji – Muzeum im. ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu, Biblioteki im. W. Kulerskiego w Grudziądzu oraz Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, które udostępniły swoje zbiory. Wystawa prezentowana będzie w budynku Senatu od 10 do 20 września br.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Otwarcie wystawy „Prasa Komitetu Obrony Robotników”

Na wystawie prezentowane są czasopisma i wydawnictwa podziemne ze zbiorów Wicemarszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, ówczesnego działacza KOR.

Prace w komisjach senackich – 21 września 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 20 września 2021 r.

Obradowała Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.