Narzędzia:

29. posiedzenie Senatu – drugi dzień

10.09.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

10 września 2021 r. zakończyło się 29. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 6 ustaw, 1 odrzuciła, do 5 wprowadziła poprawki.

W drugim dniu obrad Senat podjął 2 uchwały okolicznościowe.

W uchwale w związku z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (inicjatywa grupy senatorów) senatorowie wyrazili hołd „wielkiemu mężowi stanu, jakim był kardynał Stefan Wyszyński, wielkiemu Polakowi, który swoim bogatym życiem i proroczym widzeniem wszedł do historii Polski”. Podkreślili, że w czasach stalinowskich prymas musiał stawić czoło prześladowaniom, przemocy, gwałtom i niesprawiedliwości. Był zwolennikiem zgody, ale nigdy ugody z władzami PRL. Senatorowie przypomnieli, że w 1953 r. odmówiono wydania mu paszportu, aby mógł odebrać w Watykanie godność kardynalską, a 25 września 1953 r. został uwięziony na 3 lata. W więzieniu opracował program Ślubów Jasnogórskich, przygotowujący Polaków do obchodów Milenium Chrztu Polski, które okazały się „wielkim triumfem Kościoła i Narodu”.

W uchwale senatorowie przywołali także słowa papieża Jana Pawła II skierowane do kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas spotkania z Polakami następnego dnia po inauguracji pontyfikatu, 23 października 1978 r.: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Jak czytamy w uchwale, „te słowa są niejako kluczem do zrozumienia zarówno osoby, jak i opatrznościowej roli Wielkiego Prymasa w powojennej historii Kościoła w Polsce”.

Izba, w obecności Piotra Kulerskiego, prawnuka Wiktora Kulerskiego, i prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, podjęła uchwałę ku czci wybitnego działacza niepodległościowego, wydawcy i polityka Wiktora Kulerskiego (inicjatywa grupy senatorów). Senatorowie podkreślili w niej, że związany z Grudziądzem i Pomorzem Wiktor Kulerski odcisnął swoje piętno w historii jako bezkompromisowy orędownik idei odzyskania niepodległości przez Polskę i odbudowy silnej państwowości. „Powszechny szacunek, którym darzyli go czytelnicy jego wydawnictw, szczególnie Gazety Grudziądzkiej, i charakteryzująca go energia twórcza spowodowały, że na stałe wpisał się do panteonu osób wybitnie zasłużonych dla Pomorza i całego kraju” – czytamy w uchwale. Senatorowie przypomnieli, że Wiktor Kulerski prowadził propolską działalność na terenie zaboru pruskiego, a popularność, jaką zyskał wśród polskiego społeczeństwa ziem zaboru pruskiego, przyniosła mu przydomek „hetman ludu”, gdyż bronił praw Polaków przed germanizacyjnymi działaniami zaborcy. Jako poseł do Parlamentu Rzeczy Niemieckiej był orędownikiem sprawy polskiej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę nadal poświęcał się działalności wydawniczej i politycznej, współtworzył regionalne struktury ruchu ludowego, zasiadał w Senacie RP w latach 1928–35. „Był obrońcą zasad demokratycznych, przestrzegał przed zagrożeniem niemieckim i rewolucją bolszewicką. Przyszłość Polski widział w umocnieniu jej potencjału gospodarczego, trzymaniu się zasad pluralizmu politycznego, w tym przede wszystkim wolności słowa oraz tradycji chrześcijańskich” – czytamy w uchwale. „Uwielbiany przez wyborców, znienawidzony przez przeciwników politycznych, do samego końca był wierny ideałom demokracji i emancypacji” – napisali senatorowie. 

Więcej o posiedzeniu w Diariuszu Senatu
 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

31. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

31. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień obrad - wznowienie w piątek o godz. 9.00

30. posiedzenie Senatu

Senatorowie zakończyli obrady.