Narzędzia:

Marszałek Senatu o 27. posiedzeniu Izby

21.07.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

Podczas rozpoczętego w środę, 21 lipca br. trzydniowego posiedzenia, Senat zajmie stanowisko wobec kandydatur na Rzecznika Praw Obywatelskich oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – zapowiedział podczas briefingu przed posiedzeniem Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił, że kandydatura Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich w Sejmie zyskała akceptację ponad podziałami i wyraził nadzieję że spotka się ona z dobrym przyjęciem w Izbie Wyższej. Zaznaczył, że tak jak wszystkim dotychczasowym kandydatom, tak i prof. Wiąckowi zostanie zapewniona możliwość zaprezentowania się i odpowiedzi na pytania senatorów. Po zakończeniu dyskusji odbędzie się głosowanie.

Marszałek Senatu poinformował, że w porządku obrad 27 posiedzenia znajdą się także m.in. stanowisko Senatu do zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Jak podkreślił, ta ustawa niesłusznie zwana jest małą ustawą reprywatyzacyjną. Prof. Tomasz Grodzki dodał, że senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz senackie inicjatywy ustawodawcze dotyczące m.in. rynku mocy i Kodeksu postępowania karnego. Senatorowie zapoznają się także ze sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2020 rok oraz z informacją Rady Mediów Nadowych o jej działalności w roku ubiegłym. Izba wysłucha także informacji Rzecznika Praw Dziecka z działalności w 2020 roku wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Jak poinformował prof. Tomasz Grodzki, następne posiedzenie Senatu, planowane na 4, 5 i 6 sierpnia powinno odbywać się stacjonarnie już tylko na Sali Plenarnej. Do tej pory, ze względu na pandemię koronawirusa senatorowie obradują w dwóch salach – Sali Plenarnej i Sali 217 im. Władysława Raczkiewicza.