Narzędzia:

Posiedzenie parlamentarnych zespołów do spraw: Dzieci oraz Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

zdrowie 14.07.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

O psychologicznych aspektach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 dyskutowano w Senacie, 14 lipca 2021 r., na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Uczestnicy debaty zwracali uwagę na dramatyczny – ich zdaniem – wzrost liczby różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Jak wskazywali, w czasie pandemii ok. 40% uczniów zgłaszało pogorszenie stanu psychicznego, większość z nich była w wieku powyżej 15 lat. O 30% wzrosła też liczba zaburzeń lękowych i depresyjnych. Obecni na posiedzeniu psycholodzy podkreślali, że w czasie pandemii utrudnione było korzystanie z wizyt diagnostycznych i terapii.

Psycholog dziecięcy Michał Naczyński poinformował, że w 2019 r. średni czas oczekiwania dzieci i młodzieży na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa wynosił 20 dni, a maksymalny – rok. Na cykliczną terapię średnio trzeba było czekać 44 dni. Na jednego psychologa szkolnego przypadało średnio 235 uczniów. Michał Naczyński zwrócił uwagę, że z powodu braku etatów psycholodzy są zatrudnieni tylko w 6 na 10 szkół. Jego zdaniem powinni być oni w każdej szkole. Za mało jest też poradni psychologiczno-pedagogicznych, a środki na ich funkcjonowanie powinny być wydzielone z subwencji oświatowej.

Psycholodzy zwracali uwagę, że choć w ramach reformy w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powstało już ponad 300 środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych, to w małych miastach nadal nie można skompletować pełnego zespołu z powodu braku terapeutów. Brakuje też odpowiedniego wyposażenia.

„Na jakość pracy psychologów wpływa także brak ustawy o zawodzie psychologa i brak samorządu zawodowego, bo nie ma określonych standardów pracy” – oceniła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów Katarzyna Sarnicka. Podkreśliła, że bardzo niskie płace psychologów zatrudnionych w państwowych placówkach powodują ich odpływ do sektora prywatnego czy odchodzenie z zawodu. Postulowała m.in. powołanie krajowego konsultanta ds. opieki psychologicznej w oświacie lub jego wojewódzkich odpowiedników, działających niezależnie od kuratorów oświaty, a także o zwiększenie środków na opiekę psychologiczną.

Zdaniem przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci senator Alicji Chybickiej kwestia uregulowania zawodu psychologa jest niezwykle ważna dla całego środowiska i wymaga szczególnej debaty.

Podczas posiedzenia poruszono ponadto kwestie dotyczące szkół przyszpitalnych. Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Dzieci senator Magdalena Kochan apelowała o nielikwidowanie tych placówek.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wicemarszałkini Senatu RP na inauguracji „XXI Dni NATO w Ostrawie”

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w inauguracji Dni NATO w Ostrawie m.in w Konsulacie Generalnym RP

Szef Kancelarii Senatu oddał hołd ofiarom sowieckiej agresji na Polskę

Szef Kancelarii Senatu w imieniu Marszałka Senatu RP wziął udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Wicemarszałek Senatu RP na gali z okazji rocznicy odbudowy Zamku Królewskiego

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w upamiętnieniu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.