Narzędzia:

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk z wizytą na Litwie

sprawy międzynarodowe 15.06.2021
Uroczystości Dnia Żałoby i Nadziei w Wilnie - fot. Olga Posaškova, Sejm RL

W dniach 13-14 czerwca 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk oraz senator Włodzimierz Bernacki wzięli udział w obchodach Dnia Żałoby i Nadziei, które odbyły się w Wilnie. Polska delegacja, w skład której wszedł także Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, złożyła wizytę na Litwie na zaproszenie Wiceprzewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Pauliusa Saudargasa i odbyła ponadto rozmowy z litewskimi parlamentarzystami.

Dzień Żałoby i Nadziei, obchodzony na Litwie 14 czerwca, upamiętnia pierwsze masowe wywózki mieszkańców Litwy na Sybir, zorganizowanych przez NKWD po włączeniu Litwy do ZSRR, które rozpoczęły się 14 czerwca 1941 roku. Jak szacują historycy, w latach 1940-1953 z Litwy na Sybir zesłano około 130 tys. osób. Znaczny odsetek stanowili Polacy.

Wicemarszałek Marek Pęk i senator Włodzimierz Bernacki wzięli udział w głównej uroczystości obchodów Dnia Żałoby i Nadziei oraz Pamięci Okupacji i Ludobójstwa na Placu Łukiskim w Wilnie, po której w imieniu Senatu RP złożyli wieniec przed pomnikiem ofiar sowieckiej okupacji. Uczestniczyli także w akcji „Powiedz, usłysz, zapamiętaj” polegającej na odczytywaniu przez ponad dobę wszystkich znanych nazwisk osób wywiezionych.

Polska delegacja spotkała się z Przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. Rozmawiała także z Zastępcą Przewodniczącej Pauliusem Saudargasem, który jest również Współprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy. Toczyła także rozmowy z zastępcą Przewodniczącej Sejmu RL i Przewodniczącą Komisji Spraw Europejskich Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė oraz z Przewodniczącą Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów z Sejmem i Senatem RP Ritą Tamašūnienė. Wicemarszałek Pęk wraz z towarzyszącymi mu parlamentarzystami rozmawiał również z członkiem Grupy ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Sejmem i Senatem RP oraz członkiem Komisji Spraw Europejskich i Zagranicznych Emanuelisem Zingerisem. W rozmowach podkreślano wspólne dla Polski i Litwy doświadczenie związane z wywózkami tysięcy obywateli organizowanymi przez NKWD. Rozmawiano także o wspólnych dla obu krajów problemach dotyczących między innymi przyszłości Unii Europejskiej, bezpieczeństwa naszego regionu, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozbudowy infrastruktury transportowej. Dyskutowano ponadto o planach uczczenia 230. rocznicy Aktu Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, który przypada 20 września br.

Podczas pobytu w Wilnie polska delegacja złożyła także wieńce przy Mauzoleum Serca i Matki Józefa Piłsudskiego i w Kaplicy Powstańców Styczniowych na cmentarzu na Rossie. Oddała również hołd ofiarom okupacji, ludobójstwa i represji sowieckich podczas uroczystości przed pomnikiem na Stacji Kolejowej w Nowej Wilejce.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci w Parku Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 29 lipca br. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

W Senacie dyskutowano o potrzebie zmian w systemie ubezpieczeń społecznych

27 lipca 2021 r. w Senacie odbyła się trzecia debata poświęcona systemowi emerytalnemu w Polsce.

Spotkanie senackiej Grupy Polsko-Czeskiej z ambasadorem Czech

22 lipca br. w Senacie RP odbyło się spotkanie przewodniczącego senackiej Grupy Polsko-Czeskiej senatora Aleksandra Szweda z ambasadorem Republiki Czeskiej dr. Ivanem Jestřábem. W spotkaniu uczestniczyli także inni członkowie Grupy.