Narzędzia:

„W kwestii wyzwań obronnych mówimy jednym głosem” – Marszałek Senatu na spotkaniu szefów Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej

11.06.2021
Spotkanie przewodniczących parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej, foto Kancelaria Senatu - Łukasz Kamiński

W piątek 11 czerwca w Zamku Topacz na Dolnym Śląsku spotkali się przewodniczący parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Gospodarzami spotkania byli Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W spotkaniu wzięli udział przewodniczący: Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, Rady Narodowej Republiki Słowackiej Boris Kollár, Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil oraz Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček.

W czasie kilkugodzinnej dyskusji omawiano m.in. kierunki rozwoju współpracy wojskowej Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz budowy potencjału militarnego Unii Europejskiej. Jak podkreślił Marszałek Senatu, „w kwestii wyzwań obronnych mówimy jednym głosem. Mimo, że w naszej wyszehradzkiej rodzinie są rzeczy, które wymagają dyskusji i szukania kompromisów, to w kwestii zagrożeń zewnętrznych nie mamy wyboru – musimy działać wspólnie(…). Wspólna jednoznaczna odpowiedź to poważny sygnał nie tylko z perspektywy V4, ale całego NATO. Dzisiaj wyzwaniem są cyberataki – musimy być gotowi, żeby się bronić przed wszelkimi wrogimi działaniami o naturze hybrydowej.”.

Tematem rozmów była również rola parlamentów krajowych w Konferencji o przyszłości Europy, którą powołały Komisja Europejska, Rada Europejska i Parlament Europejski. Jest to inicjatywa, której celem ma być stawianie obywateli w centrum refleksji nad przyszłością Wspólnoty.

„92% Europejczyków chciałoby, by ich opinia była brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy. Zatem kluczowe jest, by nie tylko zapewnić obywatelom możliwość zabrania głosu, ale również udział w procesie podejmowania decyzji. Kilka danych z tego samego badania Eurobarometru ukazuje, jak ogromny jest entuzjazm polskiego społeczeństwa wobec Unii Europejskiej.Polacy lepiej oceniają działania Unii Europejskiej (55%), a także lokalnych i regionalnych władz (51%) w zakresie zwalczania pandemii, niż działania podejmowane przez polski rząd (36%)” – powiedział Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, który był moderatorem tej części dyskusji.

Członkowie V4 dyskutowali także nad wpływem na Europę zewnętrznych konfliktów. Przedstawiciele Węgier zwrócili uwagę na problem Bałkanów Zachodnich. Jak mówił Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, przyszłość Europy zależy także od krajów, które jeszcze nie należą formalnie do Unii Europejskiej. Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Miloš Vystrčil zaapelował o wzmocnienie sankcji wobec białoruskiego reżimu.

Rozmowy dotyczyły również walki z  pandemią COVID-19. Marszałek Senatu poruszył problem szczepień: „ istotą szczepionki, mówię to jako lekarz, jest nie to, że nie zachorujemy, tylko to, że nie umrzemy (…) My jako parlamenty musimy ogrywać swoją rolę w zachęcaniu ludzi do szczepień.” Marszałek Grodzki odniósł się także do propozycji Przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej dotyczących sankcji dla Białorusi. Jak powiedział, „sankcje powinny być ostre, ale celujące w konkretnych przedstawicieli reżimu, a jak najmniej dotkliwe dla obywateli”. Pod koniec spotkania grupa przyjęła przez aklamację deklarację, w której znalazł się zapis proponowany przez czeski i polski Senat.

Spotkania grupy V4 odbywają się cyklicznie, kontynuacja rozmów przewodniczących parlamentów Polski, Słowacji, Czech i Węgier zaplanowano na połowę lipca.