Narzędzia:

Wicemarszałkowie Senatu pożegnali prof. Samsonowicza

10.06.2021
Fot PAP/Tomasz Gzell

Gabriela Morawska-Stanecka oraz Bogdan Borusewicz wzięli udział w uroczystościach pożegnalnych prof. Henryka Samsonowicza, które odbyły się 10 czerwca br. na warszawskich Powązkach Wojskowych. Prof. Samsonowicz, wybitny historyk średniowiecza i minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zmarł 28 maja w wieku 91 lat.  

Prof. Henryk Samsonowicz w swoich badaniach skupiał się na średniowiecznych dziejach Polski, ale ukazywał je w kontekście historii Europy Środkowo-Wschodniej. Był autorem ok. 800 prac naukowych. W 1971 r. ukazała się jego najsłynniejsza książka - w "Złotej jesieni polskiego średniowiecza" przedstawił szeroką panoramę polskiego życia politycznego i społecznego okresu między schyłkiem panowania Piastów a powstaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Prof. Samsonowicz przez całą swoją karierę był związany z Uniwersytetem Warszawskim. W 1980 r. zaangażował się w działalność NSZZ "Solidarność". Nowa atmosfera polityczna i powszechny szacunek, którym był darzony, doprowadziły do jego wyboru na stanowisko rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W kwietniu 1982 r. został zmuszony do ustąpienia z tego stanowiska. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a po utworzeniu przez Tadeusza Mazowieckiego pierwszego niekomunistycznego rządu, prof. Samsonowicz objął w nim tekę ministra edukacji narodowej. Podczas jego urzędowania w 1990 r. zostały wprowadzone do szkół zajęcia z religii, a programy nauczania zostały w tym czasie oczyszczone z wielu wątków ideologicznych narzuconych przez władze komunistyczne.

W 2010 r. prof. Henryk Samsonowicz został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.