Narzędzia:

9 czerwca 2021 r.

09.06.2021

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Projekt ustawy, w imieniu wnioskodawców – grupy senatorów, przedstawił senator Marek Borowski. Zaznaczył, że ma on na celu wsparcie sektora branży turystycznej. Proponowane rozwiązanie będzie też korzystne dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Projekt zakłada przyznanie emerytom i rencistom prawa do świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 zł. Będą mogli zapłacić nim za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne od 1 września 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Senatorowie nie zgłosili do projektu żadnych uwag.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.