Narzędzia:

Marszałek Senatu o 25. posiedzeniu Izby

10.06.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Podczas jednodniowego posiedzenia w czwartek, 10 czerwca br., Senat wysłucha między innymi informacji o działaniach rządu w związku z sytuacją na Białorusi i represjami wobec polskiej mniejszości. Poinformował o tym Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek powiedział na briefingu prasowym przed rozpoczęciem obrad, że „jest naszym moralnym obowiązkiem wspierać dzielny naród białołuski, który doświadcza tego, czego my doświadczaliśmy przed 89 rokiem – represji, zabójstw, prześladowań, więzień”. Prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, w tej chwili w białoruskich więzieniach przebywa co najmniej kilkaset osób - wiele z nich jako więźniowie polityczni, wielu z nich o pochodzeniu polskim. Marszałek przypomniał, że Senat chce opracować zasady pomocy Białorusinom – by można ich było wspierać tak, jak niegdyś wspierany był naród polski.

Senatorowie rozpatrzą także wniesioną przez rząd w trybie pilnym nowelizację ustawy dotyczącej ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak powiedział Marszałek Senatu jest to ustawa kontrowersyjna, która wzbudziła duże emocje w środowisku lekarzy i pielęgniarek „Spodziewam się, że w Senacie będą próby poprawienia tego aktu legislacyjnego” – powiedział prof. Grodzki. Wspomniał także o rozpatrywanej podczas bieżącego posiedzenia inicjatywie ustawodawczej Senatu, która dotyczy warunków zabudowy w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.  Jak powiedział Marszałek Senatu z powodu wprowadzenia w 2016 roku „nierealnych” zapisów o tym, dotyczących odległości zabudowań od wiatraków, w praktyce odnawialne źródła energii z energii wiatru zostały w Polsce sparaliżowane. „To ma oczywiście negatywne implikacje i dlatego Senat zdecydował się wyjść z inicjatywą ustawodawczą, aby tę regulację poprawić” – powiedział Marszałek Senatu. Obecnie elektrownie wiatrowe mogą powstawać w odległości od zabudowań nie mniejszej, niż 10-krotna wysokość wiatraka. Wnioskodawcy proponują, by była to 5-krotność.

Marszałek Senatu RP zapowiedział ponadto, że kolejne, 26. posiedzenie Izby odbędzie się w przyszłym tygodniu, od 16 do 18 czerwca.