Narzędzia:

26 maja 2021 r.

edukacja i kultura legislacja 26.05.2021

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie nazwy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przedstawił ustawę, która od 1 września 2021 r. nadaje nazwę „Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich” Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Podkreślił, że z inicjatywą tej zmiany wystąpił rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego prof. Marek Adamski, opowiedziały się za nią również senat i rada uczelni.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.