Narzędzia:

Wicemarszałek Borusewicz spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską i wziął udział w odsłonięciu pomnika „Solidarności”

społeczeństwo sprawy międzynarodowe 04.06.2021
Spotkanie Wicemarszałka Borusewicza ze Swiatłaną Cichanouską (fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

W 32. rocznicę wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika „Solidarności” w Warszawie.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Monument, który stanął na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Mikołaja Kopernika, jest symbolicznym połączeniem fragmentów muru berlińskiego i napisu "Solidarność". Jest on upamiętnieniem  odzyskania przez Polaków wolności i praw obywatelskich dzięki ruchowi „Solidarność”. Autorem jego projektu  jest Jerzy Janiszewski, twórca logotypu "Solidarności", a inicjatorem budowy - Fundacja im. Ronalda Reagana.

Podczas uroczystości wyrażano  solidarność z osobami, które za udział w walce w obronie demokracji są represjonowane, a zwłaszcza z uczestnikami protestów na Białorusi. Wyrazem tej solidarności było zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości Swiatłany Cichanouskiej.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusiewicza ze Swiatłaną Cichanouską. Wicemarszałek Borusewicz zapewnił o jednogłośnym poparciu ze strony senatorów RP demokratycznych przemian na Białorusi i sprzeciwie wobec prześladowań ze strony władz. Rozmawiano o bieżącej sytuacji na Białorusi oraz o sytuacji opozycji demokratycznej. Omówiono także potrzeby i sposoby pomocy dla osób prześladowanych i opozycji.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.