Narzędzia:

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych w Senacie

18.05.2021

Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych podczas posiedzenia w Senacie debatował o stanie prac nad projektem rewitalizacji dróg wodnych MDW E30 – drogi odrzańskiej i E-40 – drogi wiślanej, a także o wydarzeniach, nad którymi w 2021 r. zespół objął patronat.

Zespół zapoznał się z przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury informacją na temat stanu prac nad 3 programami na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych: Programem Rozwoju Drogi Wodnej Rzeki Wisły, Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Krajowym Programem Żeglugowym do roku 2030. Mają być one wdrażane w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Ich celem jest poprawa transportowego wykorzystania rzek i zwiększenie udziału efektywnej i ekologicznej żeglugi śródlądowej w systemie transportowym Polski. Z założeń przedstawionych przez ministerstwo wynika, że do 2030 r. w celu poprawy bezpieczeństwa transportowego mają zostać zlikwidowane główne miejsca limitujące żeglugę – tzw. „wąskie gardła” – na śródlądowych drogach wodnych i uruchomione zostanie wdrażanie Systemu Informacji Rzecznej (RIS) na całej długości ODW oraz na dolnej Wiśle. Po roku 2030 zaplanowano inwestycje w ramach programów rozwoju dróg odrzańskiej i wiślanej. Przyjęcie uchwał Rady Ministrów planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r., po przeprowadzeniu prognoz oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych. Modernizacja tych śródlądowych dróg wodnych ma zapewnić, zgodnie z założeniami ministerstwa, efektywne połączenie portów morskich z lądem: portów Morskich Szczecin i Świnoujście dla Odry oraz portów Gdańsk i Elbląg dla Wisły. Członkowie zespołu poprosili o wgląd do studium wykonalności przygotowanego w ramach prac nad programem dla rzeki Wisły i zwiększenie udziału ekspertów w pracach prowadzonych przez resort już na etapie przygotowywania planów.

Członkowie zespołu wysłuchali sprawozdania z realizacji pilotażowego rejsu z kontenerami drogami wodnymi MDW E70 i E40 z portu morskiego w Gdańsku do Chełmna, gdzie kontenery zostały przeładowane na ciężarówki. Operacja rozpoczęła się 6 kwietnia br., a ładunek dotarł do portu w Chełmnie 8 kwietnia. Zgodnie z zaprezentowanymi przez organizatorów danymi przetransportowanych zostało 6 kontenerów 40-stopowych przy wykorzystaniu 850 litrów paliwa oraz 270 litrów w drodze powrotnej. Celem rejsu była promocja żeglugi śródlądowej, zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania usług żeglugi śródlądowej i infrastruktury oraz zwrócenie uwagi na planowaną budowę węzła logistycznego Bydgoszcz. Rejs odbył się w ramach międzynarodowego projektu EMMA Extension.

Rejs ekologiczny na trasie Gliwice – Iława Eco-mobilną Jednostką Pływającą to projekt naukowo-badawczy realizowany przez AWF w Katowicach, którego szczegóły poznali uczestnicy posiedzenia. Celem 4-miesięcznego rejsu z Gliwic przez Wrocław, Szczecin, Morzem Bałtyckim przez Trójmiasto, Elbląg na Mazury jest nie tylko promocja ekologicznego napędu, lecz także ocena szlaków wodnych i możliwości rozwoju turystyki wodnej. Rejs ma także wymiar edukacyjny, gdyż uczestniczą w nim studenci, którzy wymieniają się na pokładzie łodzi co 2–-3 dni. Zespół zainteresowała informacja, że podczas rejsu badana jest również wydajność elastycznych paneli fotowoltaicznych.

Zaprezentowane zostały także założenia jubileuszowego flisackiego spławu drewna po Kanale Elbląskim w 2021 r. Flis odbędzie się po raz 25. Rozpocznie się 1 lipca w Ścinawie i zakończy 18 lipca w Szczecinie. Organizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę promocji flisactwa i turystyki wodnej. Na 414-kilometrowej trasie zaplanowano 18 przystanków.

Przewodniczący zespołu senator Jerzy Wcisła przedstawił plan pracy zespołu do końca 2021 r. Kolejne spotkanie, między lipcem a sierpniem, ma być poświęcone strategiom turystyki wodnej. We wrześniu zespół zajmie się strategicznymi kanałami, m.in. Mierzeją Wiślaną, kanałem Odra-Dunaj i Wisła-Dniepr. Trzecie posiedzenie ma być poświęcone kwestiom związanym z powrotem miast nad rzeki, m.in. w Warszawie, Poznaniu czy Bydgoszczy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wizyta studyjna Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu w Tychach

Senatorowie zapoznali się m.in. z ekologicznymi formami produkcji energii w tym mieście, dyskutowali także z samorządowcami i ekspertami o rozwiązaniach proekologicznych.

W Senacie dyskutowano na temat kondycji polskiej gospodarki

Gospodarka oparta na wiedzy zapewnia jej prawidłowy i sukcesywny rozwój – to najważniejszy wniosek z debaty „Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.