Narzędzia:

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych

bezpieczeństwo społeczeństwo 14.05.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

„Powinienem stanąć na baczność przed wami, polskimi bohaterami. Wykonywaliście pracę, z racji jej charakteru, często nieznaną szerokiej opinii publicznej. Dzięki niej Polska jest bezpieczniejsza, my czujemy się bezpieczniejsi” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 14 maja 2021 r. w Senacie inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rekonwersji Żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz Funkcjonariuszy Służb Specjalnych. Jak mówił, państwo poniosło ogromne nakłady na wyszkolenie żołnierzy wojsk specjalnych czy funkcjonariuszy tajnych służb, a potem, kiedy przechodzą oni na emeryturę, nie wykorzystuje ich potencjału. „To czyste marnotrawstwo” – podkreślił Marszałek. W jego opinii takie postępowanie przede wszystkim trzeba jednak oceniać pod względem etycznym. „Wszystkim obrońcom ojczyzny, szczególnie tym, z którymi się dziś spotykamy, winniśmy cześć i szacunek. Jesteśmy też jednak zobowiązani do tego, aby po trudach służby dla ojczyzny, gdy przejdą w stan spoczynku, korzystać z ich doświadczenia” – powiedział marszałek.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zaznaczył, że po 15 latach służby, zaangażowania i narażania życia żołnierzy i funkcjonariuszy wojsk specjalnych ten ogromny potencjał dla bezpieczeństwa państwa polskiego i nas wszystkich powinien być wykorzystywany. „Możecie szkolić swoich następców, pomagać analitykom, zajmować się doradztwem w administracji rządowej czy podmiotach gospodarczych.” – mówił.

Przewodniczący zespołu senator Wadim Tyszkiewicz zadeklarował, że – we współpracy z przedstawicielami byłych żołnierzy i funkcjonariuszy – zespół będzie działać skutecznie i efektywnie, czysto merytorycznie i ponad politycznymi podziałami. Były żołnierz jednostki specjalnej GROM Mariusz Urbaniak z grupy REkonwersja SOF/SOF REtirement podkreślił, że wyszkolenie żołnierza czy funkcjonariusza wojsk specjalnych to ok. 1 mln zł. Nie wolno więc zmarnować takich kosztów i potencjału. „Warto w nas inwestować, jeszcze dużo możemy dać Polsce, odwdzięczając się za nasze szkolenia” – podkreślił.

Opinię tę podzielił poseł Lech Kołakowski, który stwierdził, że skoro państwo polskie poniosło duże koszty wyszkolenia takich specjalistów, powinni oni pracować nadal dla polskiej racji stanu. Wyraził nadzieję, że praca zespołu zaowocuje zmianą stanu prawnego w tym względzie.

Przedstawiciele byłych żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych dzielili się swoimi doświadczeniami. Podkreślali, że wydatki szkoleniowe, zdobyta, często specjalistyczna wiedza i umiejętności nie powinny być marnowane.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP na kongresie ISMICS

18 czerwca br. prof. Tomasz Grodzki uczestniczył zdalnie w 21. Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej ISMICS.

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.