Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 13 maja 2021 r.

legislacja 13.05.2021
Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Infrastruktury, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu przeprowadziły pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komisje opowiedziały się za przyjęciem projektu ustawy z 3 poprawkami.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że projekt dotyczy zmiany obecnie obowiązujących przepisów w zakresie usytuowania elektrowni wiatrowych, a w szczególności tzw. „kryterium 10H”, zgodnie z którym minimalna odległość budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowych powinna wynosić nie mniej niż dziesięciokrotność wysokości całkowitej elektrowni wiatrowej. Przewodniczący senator Kwiatkowski zauważył, że w przypadku obecnie funkcjonujących elektrowni wiatrowych w Polsce odległość ta wynosi nawet około dwóch kilometrów. „Temat ten wywoływał ożywioną dyskusję, a dzisiaj, po rządowej deklaracji o nowelizacji przepisów w tym zakresie, ta dyskusja, mam wrażenie, jest o wiele mniej ożywiona” – dodał.

Przewodniczący podkreślił, że jeżeli do parlamentu wpłynie projekt rządowy, a Senat przyjmie propozycję komisji, projekty będą mogły być procedowane łącznie.

Senacka inicjatywa zakłada zniesienie zasady dwukierunkowości obecnie obowiązującego „kryterium 10H” i zmniejszenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych od elektrowni wiatrowej do pięciokrotności wysokości masztu elektrowni wiatrowej (poprzez wprowadzenie „kryterium 5H”), ale tylko w odniesieniu do zabudowy mieszkalnej. „Obecne przepisy znacząco ograniczają możliwość korzystania z prawa własności, zwłaszcza na terenach wiejskich” – zauważył przewodniczący senator Kwiatkowski.

Przedstawiciel biura legislacyjnego zaproponował wprowadzenie trzech poprawek legislacyjnych, z których pierwsza dotyczy dostosowania projektowanej ustawy do przepisów prawa budowlanego w zakresie wnoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec zgłoszenia. Poprawka druga ma na celu rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących sposobu obliczania odległość 5H. Trzecia poprawka precyzuje przepisy przejściowe.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.