Narzędzia:

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej z udziałem Marszałka Senatu

sprawy międzynarodowe 10.05.2021
Fot Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

10 maja br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wziął udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE) organizowanej w formule on-line przez niemiecką prezydencję w tej organizacji. W spotkaniu, które jest dorocznym forum międzyparlamentarnej współpracy najwyższego szczebla, uczestniczyli przewodniczący parlamentów narodowych państw członkowskich, Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, przewodniczący parlamentów krajów kandydujących oraz – na specjalne zaproszenie -  Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Gospodarze KPPUE - Przewodniczący Bundestagu i Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, zaprosili zgromadzonych do wymiany poglądów na temat wpływu nowoczesnych technologii na demokrację przedstawicielską.

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki w swoim wystąpieniu podkreślił, że chociaż Internet stwarza więcej korzyści niż zagrożeń, to dezinformowanie przy wykorzystaniu tego medium wymaga reakcji. Zwrócił uwagę, że działania propagandowe są stosowane od lat, ale obecnie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych, stały się bardziej skuteczne. W ocenie prof. Grodzkiego żeby temu przeciwdziałać, należy poprzez edukację zadbać o uodpornienie społeczeństwa na dezinformację, jak również uczyć odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Marszałek Senatu wskazał, że należy też wzmacniać europejską legislację, mającą na celu penalizację działalności przestępczej w sieci. Wielka odpowiedzialność – przypomniał prof. Tomasz Grodzki - spoczywa także na wolnych mediach.  Z kolei politycy powinni dawać przykład jak odpowiedzialnie korzystać z Internetu – w myśl sentencji:Verba volant, exempla trahunt - słowa ulatują, przykłady pociągają.

W dyskusji przewodniczący parlamentów państw UE zwrócili uwagę na wiele aspektów, z jakimi wiąże się postęp technologii komunikacyjnych. Wskazywali na wiele pozytywów – przede wszystkim na to, że nowoczesne technologie pozwalają na lepszy kontakt z obywatelami. Przewodniczący Bundesratu dr Reiner Haseloff wyraził opinię, że platformy wymiany informacji są niezwykle przydatne w kształtowaniu debaty publicznej, a informacje na nich wymieniane powinny być brane pod uwagę przez rządzących.

W debacie szczególną uwagę zwracano na potrzebę normalizacji zasad rządzących globalną cyfryzacją społeczeństw. Wskazywano na wiele niebezpieczeństw, które są związane z możliwym naruszeniem prywatności obywateli, ochroną danych osobowych, ale także z niepokojącym rozprzestrzenianiem za pomocą internetu dezinformacji i skrajnych poglądów politycznych.

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, przychyliła się do stawianej tezy o lepszej słyszalności inicjatyw obywatelskich dzięki dostępowi do nowoczesnych technologii. Podkreślała jednak, że proces stanowienia prawa Unii Europejskiej powinien opierać się przede wszystkim na silnych instytucjach.

W roli ekspertów do udziału w dyskusji zaproszono specjalistki w temacie komunikacji elektronicznej i mediów społecznościowych - prof. Francescę Brię, Przewodniczącą Włoskiego Narodowego Funduszu Innowacji oraz prof. Jeanette Hofmann z Uniwersytetu w Berlinie. Apelowały one między innymi o to, by na postęp cyfryzacji społeczeństw spojrzeć w bardziej pozytywny sposób i traktować bardziej jako szansę na lepszą komunikację, niż zagrożenie, nie zapominając jednak o czarnej stronie globalnego dostępu do informacji.

W drugiej części spotkania przewodniczący przyjęli dwa dokumenty dotyczące współpracy parlamentarnej – wytyczne, dotyczące funkcjonowania Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej oraz zasady współpracy międzyparlamentarnej z użyciem nowych technologii.