Narzędzia:

28 kwietnia 2021 r.

rolnictwo 28.04.2021

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw i zarekomenduje Izbie jej przyjęcie bez poprawek.

Omawiając nowelę, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka podkreśliła, że dostosowuje ona przepisy do unijnych rozporządzeń. Ma także na celu usprawnienie procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom; określa ostateczny termin składania zmian do wniosku. Wiceminister rolnictwa zaapelowała o szybkie prace nad nowelą ze względu na terminy składania wniosków.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło kilka uwag do ustawy i propozycje poprawek doprecyzowujących i legislacyjnych. Senatorowie poparli jednak wniosek przewodniczącego komisji senatora Jerzego Chróścikowskiego o przyjęcie ustawy bez zmian.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

20 września 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zapoznała się z informacją dotyczącą stosowania tzw. czerwonej noty Interpolu

9 września 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z informacją nt. zadań i prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

8 września 2021 r.

Komisje: Środowiska, Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rozpatrzyły dokument „Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności”