Narzędzia:

28 kwietnia 2021 r.

rolnictwo 28.04.2021

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw i zarekomenduje Izbie jej przyjęcie bez poprawek.

Omawiając nowelę, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gębicka podkreśliła, że dostosowuje ona przepisy do unijnych rozporządzeń. Ma także na celu usprawnienie procesu rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy rolnikom; określa ostateczny termin składania zmian do wniosku. Wiceminister rolnictwa zaapelowała o szybkie prace nad nowelą ze względu na terminy składania wniosków.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło kilka uwag do ustawy i propozycje poprawek doprecyzowujących i legislacyjnych. Senatorowie poparli jednak wniosek przewodniczącego komisji senatora Jerzego Chróścikowskiego o przyjęcie ustawy bez zmian.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.