Narzędzia:

6. edycja konkursu „List do Taty”

10.05.2021

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net ogłasza 6. edycję konkursu „List do Taty”. Patronat honorowy nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Konkurs jest organizowany w okręgach wyborczych senatorów, którzy zgłosili się do udziału w jego przeprowadzeniu (lista senatorów – organizatorów konkursu).

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, która może mieć formę listu do ojca (formularze konkursowe, na których praca musi być napisana, udostępniają szkołom biura senatorskie). Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2021 r.

Prace uczniów z okręgu wyborczego senatora, który zgłosił się do udziału w organizacji konkursu, przesyłane są przez szkoły do właściwego biura senatorskiego i oceniane przez jury powoływane przez senatora. Jury wyłania zwycięzcę etapu okręgowego, którego praca przesyłana jest następnie do senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej i bierze udział w etapie ogólnopolskim konkursu. Spośród prac laureatów okręgowych jury powoływane przez przewodniczącego komisji wyłania trzy zwycięskie prace. Ogłoszenie wyników konkursu, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju, odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2021 r., w której udział wezmą senatorowie oraz laureaci i ich opiekunowie.

Pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do sekretariatu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (e-mail: , tel. 22-694-91-80).