Narzędzia:

Nagroda Obojga Narodów

03.05.2021
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

3 maja br. w Sejmie w Warszawie oraz w Sejmie Republiki LItewskiej w Wilnie, w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wręczona została Nagroda Obojga Narodów, przyznawana przez Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. W uroczystości wziął udział Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Tegorocznymi laureatami nagrody zostali: dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki, dyrektor Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach Krzysztof Czyżewski, pisarka i historyk sztuki Kristina Sabaliauskaite oraz tłumacz i pedagog Eduardas Piurko. Każdy z nich otrzymał statuetkę oraz 1 tys. euro. Polscy laureaci odebrali nagrodę w Warszawie, litewscy - w Wilnie.

Nagroda Obojga Narodów ustanowiona została w 1998 roku. Po raz pierwszy została wręczona w 1999 roku, a obecnie reaktywowano ją po 13 latach przerwy. Polsko-litewskie Zgromadzenie Parlamentarne przyznaje ją za wybitne osiągnięcia, stanowiące znaczący wkład we współpracę kulturalną obu narodów. Jej laureatami mogą być autorzy dzieł literatury i sztuki, wydawcy, naukowcy organizatorzy imprez i wydarzeń kulturalnych, których prace stanowiły znaczący wkład we współpracę Polski i Litwy. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Prezydium Zgromadzenia po zasięgnięciu opinii tworzącego Zgromadzenie parlamentarzystów.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Obojga Narodów są m.in.: Czesław Miłosz, Tomas Venclova, Jerzy Kłoczkowski, Bohdan Cywiński, Bronys Savukynas, Mieczysław Jackiewicz, Adam Dobroński, Alfredas Bumblauskas, Dariusz Szpoper i Algimantas Degutis.

Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej istnieje od 18 czerwca 1997 roku. Posiedzenia odbywają się dwa razy do roku na przemian w Polsce i Litwie. W skład Zgromadzenia wchodzi 20-osobowa delegacja z każdego parlamentu. Senat reprezentują w nim senatorowie Jan Maria Jackowski, Waldemar Kraska, Robert Mamątow i Janusz Pęcherz.