Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 29 kwietnia 2021 r.

legislacja 29.04.2021

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowała o podjęciu prac nad 4 z 12 rozpatrzonych petycji.

Petycja P10-88/20 dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających doręczanie przesyłek na adres skrytki pocztowej. Postulat autora petycji poparł przedstawiciel Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał za zasadne odejście formy interpretacyjnej na rzecz wprowadzenia przepisów o charakterze instrukcyjnym w przepisach regulujących postępowanie przed sądami administracyjnymi.

Petycja (P10-85/20) dotyczy tego, aby osobie tymczasowo aresztowanej umożliwić telefoniczne porozumiewanie się z obrońcą, co będzie wyrazem pełnej realizacji prawa do obrony poprzez zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym.

Komisja zdecydowała o zawieszeniu prac nad 2 petycjami do czasu otrzymania opinii i informacji o zgłoszonych postulatach. To petycja P10-87/20 (zakaz zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego i wzmocnienie mechanizmów antykorupcyjnych) i petycja P10-108/20 (uregulowanie całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe). W trakcie posiedzenia senatorowie zapoznali się również z opiniami m.in. przedstawicieli resortów: sprawiedliwości, rodziny i polityki społecznej, spraw wewnętrznych i administracji, finansów, a także Związku Gmin Polskich.

Komisja postanowiła nie kontynuować prac nad petycjami: P10-73/20, P10-81/20, P10-83/20, P10-91/20, P10-94/20, P10-92/20, P10-100/20 i P10-120/20.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich – 11 maja 2021 r.

Obradowały komisje senackie, m.in.: ds. klimatu, zdrowia, ustawodawcza, rolnictwa, budżetu, samorządu terytorialnego, praw człowieka, spraw emigracji.

Panel dyskusyjny z okazji 10. rocznicy przyjęcia Konwencji stambulskiej

W Senacie dyskutowano na temat Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

W 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.