Narzędzia:

13 kwietnia 2021 r.

legislacja środowisko 13.04.2021

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie 4 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw. Jedna z zaproponowanych poprawek wydłuża jej wejście w życie do 14 dni, pozostałe zmiany mają charakter legislacyjny.

Pierwsze posiedzenie w sprawie tej ustawy odbyło się 25 marca 2021 r. Na obecnym senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło uwagi do ustawy i zaproponowało odpowiednie poprawki. Do zaproponowanych zmian odniósł się dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotr Sprzączak.

W trakcie dyskusji senatorowie zwrócili się o przedstawienie im przed posiedzeniem plenarnym Izby, na którym ustawa będzie rozpatrywana, treści projektu rozporządzenia do niej. Otrzymali zapewnienie wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby, że rozporządzenie będzie regulowało niektóre kwestie, które zawiera obecnie obowiązująca ustawa, a które w rozpatrywanej nowelizacji zostały wykreślone.

Senatorowie zastanawiali się także, czy nie należałoby zrezygnować z obarczenia zarządców i właścicieli budynków wielorodzinnych obowiązkiem comiesięcznego rozliczania kosztów ciepła jako niepotrzebnym i zbyt obciążającym zadaniem. Zdecydowali jednak nie zgłaszać poprawki dotyczącej tego zagadnienia do posiedzenia plenarnego Senatu  i przeanalizowania dyrektywy unijnej, która – zdaniem strony rządowej – zawiera taki zapis.

W opinii senatorów, aby osiągnąć zamierzone cele niskoemisyjnej energetyki nowymi formami wsparcia i finansowania powinno być objętych jak najwięcej podmiotów. Dlatego postulowali objęcie w większym stopniu rozwiązaniami proponowanymi w ustawie samorządów. Jak zwróciła uwagę senator Jolanta Hibner, to właśnie samorządy różnych szczebli realizują wiele programów poprawienia efektywności energetycznej i często występują w imieniu mniejszych grup mieszkańców. W trakcie dyskusji senator Stanisław Gawłowski zgłosił jedną z poprawek zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne, a wspólnie z senator Jolantą Hibner i senator Jadwigą Rotnicką przedstawili kolejne 3 poprawki do ustawy. W wyniku głosowania komisja przyjęła wszystkie zgłoszone poprawki.

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy o efektywności energetycznej przyjętej w 2018 r. w ramach pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Wyznacza ona nowe cele w zakresie efektywności energetycznej. Wprowadza także nowe narzędzia, którymi państwa członkowskie mogą się posługiwać, by osiągnąć ten cel.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.