Narzędzia:

8 kwietnia 2021 r.

legislacja rolnictwo 08.04.2021

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła ustawę o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu rządowego.

Podczas posiedzenia nowelizację omówił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik. Jak podkreślił, obowiązująca od 14 kwietnia 2016 r. ustawa pozwoliła osiągnąć zakładane cele. Dzięki niej udało się powstrzymać sprzedaż ziemi rolnej z zasobów Skarbu Państwa i radykalnie utrudniono obrót spekulacyjny. Podstawowym sposobem zagospodarowania państwowej ziemi stała się dzierżawa, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników indywidualnych. Stwarza bowiem możliwość dogodnego sposobu użytkowania gruntów i budynków, nie wymagając przy tym angażowania znacznych środków finansowych, jak ma to miejsce w wypadku zakupu nieruchomości. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się obecnie ponad 1,3 mln ha, z czego 1 mln ha jest w dzierżawie.

Nowela przedłuża o 5 lat, do 30 kwietnia 2026 r., wstrzymanie sprzedaży nieruchomości i ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na ten sam okres wstrzymuje sprzedaż udziałów we współwłasności nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Doprecyzowano, że dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie musiał wskazać we wniosku o wyrażenie przez ministra rolnictwa zgody na sprzedaż państwowej ziemi, jakie względy społeczno-gospodarcze uzasadniają tą sprzedaż.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 30 kwietnia 2021 r. Jak zwróciło uwagę Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, ten termin wejścia w życie ustawy nie zapewnia prezydentowi przysługującego mu konstytucyjnego terminu na podjęcie decyzji o jej co do podpisaniu, ustalonego na 21 dni od dnia jej przekazania. Jak wskazano, zaproponowany termin wejścia w życie ustawy może też prowadzić do naruszenia nakazu zachowania odpowiedniego vacatio legis.

W trakcie dyskusji senator Ryszard Bober zgłosił poprawkę zwiększającą z 2 do 5 ha powierzchnię ziemi, którą można by sprzedać. Poprawki nie poddano jednak pod głosowanie ze względu na poparcie rozpatrywanej nowelizacji przez większość komisji. Jak wskazywał senator, obecnie obowiązują głównie krótkoterminowe umowy dzierżawy ziemi, które  nie zapewniają rolnikom w pełni możliwości rozwojowych. Dlatego wobec coraz większego „głodu ziemi” do problemu jej sprzedaży trzeba podchodzić w realistyczny sposób. Senator Ryszard Bober przypomniał też, że w Polsce nadal jest ponad 1 mln 200 tys. gospodarstw rolnych. Z propozycją poprawki nie zgodził się senator Jerzy Chróścikowski. Jego zdaniem obrót ziemią powinien być uwalniany zdecydowanie powoli. Jak zwrócił uwagę, wiele nieruchomości rolnych wykupywanych jest na cele budowlane przez mieszkańców miast. Podnosi to zdecydowanie cenę ziemi, a w konsekwencji powoduje szereg konfliktów wynikających z trudności w pogodzeniu funkcji rolniczych i mieszkaniowych obszarów wiejskich.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponuje 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

15 czerwca 2021 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponuje 3 poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

10 czerwca 2021 r.

Komisja Ustawodawcza poparła projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 45. rocznicy wydarzeń Czerwca ’76.