Narzędzia:

Senatorowie uczcili pamięć Wojciecha Korfantego

20.04.2021
Fot. Łukasz Kamiński, Kancelaria Senatu

W 148. rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego oraz w przededniu 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego Wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński wzięli udział w uroczystościach przy pomniku Korfantego w Warszawie. List do uczestników uroczystości skierował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

W uroczystościach wzięły także udział senator Halina Bieda, Ewa Matecka i Joanna Sekuła.

Wicemarszałkowie Senatu wraz z senatorami uczestniczyli w odsłonięciu na pomniku napisu „Syn ziemi śląskiej” oraz w ceremonii wręczenia nagrody Związku Górnośląskiego im. Wojciecha Korfantego, którą otrzymał wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Zwiedzili ponadto wystawę „Powstania śląskie 1919-1920-1921”, przygotowaną przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

W liście do uczestników uroczystości Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki napisał, że Wojciech Korfanty, obok Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Romana Dmowskiego należy do panteonu mężów stanu naszego narodu, których pomniki znajdują się na Trakcie Królewskim w Warszawie, a  wszyscy oni symbolizują walkę o wolność i jedność Rzeczypospolitej. „Monument Wojciecha Korfantego jest wyrazem wdzięcznej pamięci o wielkim Ślązaku i o jego walce o jedność ziem odradzającej się Ojczyzny” – pokreślił Marszałek Senatu. „Pragnę złożyć hołd oraz wyrazić szacunek i podziw dla jego patriotyzmu, umiłowania polskości, męstwa i hartu ducha” – dodał.

Prof. Tomasz Grodzki przypomniał, że rok 2021 z inicjatywy Senatu jest Rokiem Powstań Śląskich. "Burzliwa i skomplikowana historia Górnego Śląska to jednocześnie historia granic naszego państwa, jego rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim losy ludzi, którzy dumnie nazywają siebie Ślązakami i Polakami. To bogactwo i różnorodność stanowią wartościowy zasób, z którego czerpie całe nasze społeczeństwo” – napisał Marszałek Senatu w liście, odczytanym przez senator Halinę Biedę.

Warszawskie uroczystości zorganizowały Górnośląskie Towarzystwo Historyczne oraz Towarzystwo Przyjaciół Śląska.

Wojciech Korfanty (1873-1939) był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu, autorem słynnego wystąpienia z 25 października 1918 r. w Reichstagu z żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego i Górnego Śląska. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, który miał rozstrzygnąć o przynależności państwowej Górnego Śląska, stanął na czele III Powstania Śląskiego jako jego dyktator. Powstanie przyniosło korzystniejszy dla Polski podział Śląska. W odrodzonej Polsce Wojciech Korfanty był posłem na Sejm i wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa, a także przeciwnikiem politycznym Józefa Piłsudskiego. W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami wyemigrował do Pragi. Gdy w kwietniu 1939 r. wrócił do Polski, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie trzy miesiące. Zwolniono go 20 lipca z powodu ciężkiej choroby. Niespełna miesiąc później zmarł.