Narzędzia:

13 kwietnia 2021 r.

legislacja gospodarka 13.04.2021

Komisja Infrastruktury poparła nowelizację ustawy – Prawo lotnicze, dzięki której możliwe będzie dalsze wykonywanie lotów, np. gaśniczych, maszynami będącymi pod nadzorem krajowym. Przedstawiając ustawę, wiceminister infrastruktury Marcin Horała stwierdził, że zawiera ona niewielką zmianę dotyczącą kilkudziesięciu nieco starszych samolotów, wykorzystywanych przez Lasy Państwowe do lotów gaśniczych, przeciwpożarowych. Urząd Lotnictwa Cywilnego będzie mógł wydać im certyfikaty, aby dalej mogły świadczyć usługi lotów. Jak zaznaczył, prowadzące tę działalność podmioty gospodarcze dają zatrudnienie pewnej grupie osób, są to również zadania istotne np. z punktu widzenia Lasów Państwowych. Chodzi o loty przeciwpożarowe czy obserwacyjne. Jak dodał dlatego Lasy Państwowe zwróciły się o umożliwienie ich kontynuowania. Wiceminister infrastruktury przypomniał też, że nowo rejestrowane samoloty będą już podlegały zmienionym w 2018 r. zasadom i europejskiej agencji lotniczej.

Za dostrzeżenie problemu i szybką nowelizację dziękował wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych Grzegorz Brychczyński. Jak mówił, stanowi ona bardzo ważny krok w kierunku rozwiązania problemu związanego z gaszeniem pożarów, zwłaszcza teraz, kiedy nasila się wypalanie traw. Zwrócił się też o przyspieszenie wejścia w życie nowelizacji i dodanie w niej usług agrorolniczych. W trakcie dyskusji senator Halina Bieda zwróciła uwagę, że wprowadzenie poprawek wydłuży proces legislacyjny, co w obecnej sytuacji jest zdecydowanie niewskazane. Wniosek o przyjęcie nowelizacji prawa lotniczego bez poprawek zgłosił przewodniczący Komisji Infrastruktury senator Jan Hamerski.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze ma na celu umożliwienie uzyskania zezwoleń na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka podmiotom, które w wypadku wykonywania operacji statkami powietrznymi niepodlegającymi nadzorowi Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego dotychczas posługiwały się certyfikatem usług lotniczych. Zarobkowe operacje specjalistyczne wysokiego ryzyka oznaczają wszelkie zarobkowe operacje specjalistyczne przy użyciu statków powietrznych prowadzone m.in. nad obszarem, gdzie w sytuacji awaryjnej istnieje prawdopodobieństwo narażenia na niebezpieczeństwo osób trzecich na ziemi.

Podczas posiedzenia senatorowie z Komisji Infrastruktury zapoznali się też z informacją na temat realizacji przez PKP PLK SA projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy unijnych. Informację przedstawili wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, prezes PKP PLK  Ireneusz Merchel i p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. W swoich wystąpieniach pozytywnie ocenili realizację Krajowego Programu Kolejowego, który jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych. Obowiązuje on do 2023 r., czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinansowania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–20. Na Krajowy Program Kolejowy składa się ponad 220 projektów, które zakładają modernizację około 9 tys. km torów. Na realizację programu przeznaczono 75,5 mld zł, z czego 18 mld wydatkowano na zakończone już inwestycje, w realizacji jest jeszcze około 90, na łączną kwotę 46 mld zł.  Jak oceniono, program jest zaawansowany w 90%. Dotychczas zostało zmodernizowanych bądź wybudowanych ponad 5 tys. kilometrów toru, ponad 1900 przejazdów kolejowych, 464 wiadukty kolejowe i drogowe, 518 mostów, 912 peronów.  Jak podkreślano, mimo pewnych zmian i trudności realizację programu i jego efekty należy ocenić pozytywnie. 

Jak przekonywał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, o wadze Krajowego Programu Kolejowego świadczy to, że w ciągu ostatnich lat program został powiększony z 66 mld zł do 75 mld zł. Stanowi to dowód na to, że rząd jest zwolennikiem modernizacji linii kolejowych, rozbudowy systemu kolejowego, jego usprawniania i czynienia go bardziej dostępnym dla pasażerów wszystkich zainteresowanych przewozami towarowymi, stanowiącymi jeden z elementów „krwioobiegu gospodarczego naszego państwa”. „Czyniliśmy i czynimy starania, aby wszystkie budowy w ramach możliwości procedur związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa były na tyle zaopiekowane i na tyle zadbane, aby mogły działać bez przeszkód (...). Staramy się, aby to koło zamachowe gospodarki, czyli realizacja inwestycji infrastrukturalnych była w jak najlepszej kondycji. Skrócone zostały okresy decyzyjne, jest większy kontakt – paradoksalnie – pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ministerstwem. Mamy pełen przegląd rozmaitych działań (...), to przynosi ten efekt, że inwestycje są realizowane” – zauważył wiceminister infrastruktury.

Po zapoznaniu się z informacją senator Ryszard Świlski stwierdził, że nie w pełni podziela optymizm przedstawicieli rządu i PKP PLK. Jego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim realizacji 2 zadań. Jak mówił, mimo dużego zaangażowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnejzdecydowanie przesuwa się w czasie przebudowa linii 201, łączącej Nową Wieś Wielką z Gdynią Portem. Tak samo – już 6 czy 7 lat – a końca wciąż nie widać, prowadzona jest modernizacja linii 207,  łączącej Toruń z Malborkiem przez Chełmżę, Grudziądz i Kwidzyn. Z opinią o „samo zachwycie” nie zgodził się prezes Ireneusz Merchel. Jak wskazywał, przedłużanie się czasu realizacji tych inwestycji wynika z kilku powodów, m.in. konieczności realizowania ich etapami. Niestety, takie jest tempo tzw. inwestycji kroczących. Kolejne wątpliwości senatorów dotyczyły efektywności wydatkowania środków na inwestycje kolejowe i okresu przejściowego między dwoma unijnymi perspektywami finansowymi. Na te kwestie zwrócił m.in. uwagę Adrian Furgalski, prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i przewodniczący Związku Pracodawców Rynku Kolejowego Railway Business Forum.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

28 kwietnia 2021 r.

Komisja Środowiska zapoznała się z informacją na temat gospodarowania odpadami medycznymi w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

22 kwietnia 2021 r.

Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zapoznała się z informacją o „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.