Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 14 kwietnia 2021 r.

legislacja rolnictwo sprawy międzynarodowe 14.04.2021
Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawcza (fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ustawodawcza przyjęły projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt, przygotowany z inicjatywy komisji praw człowieka, realizuje postulaty zawarte w petycji wniesionej do Senatu (P9-43/19). Przewiduje uregulowanie w ustawie kwestii dotyczących wyłączenia spod egzekucji zwierząt i rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Obecnie są one unormowane w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Komisje pracowały już nad tym projektem 15 grudnia 2020 r. Uwagi i propozycje zmian zgłosili wówczas przedstawiciele resortu sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej. Dotyczyły one m.in. wydłużenia terminu na wydanie opinii izb rolniczych o przedmiotach niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa, określenia charakteru tych opinii, konsekwencji dalszego wyłączenia spod egzekucji nieruchomości, uściślenia niektórych terminów zootechnicznych, np. „stado podstawowe” czy „podstawowe maszyny”.

Na obecnym posiedzeniu komisje zdecydowały o wprowadzeniu 3 poprawek do projektu, uwzględniających te uwagi, a przygotowanych przez senackie biuro legislacyjne. Senatorowie wydłużyli z 14 do 21 dni termin na wydanie opinii izb rolniczych co do zakresu zajęcia, pozostawili dotychczasowe zasady wobec toczących już egzekucji, a także uściślili terminy zootechniczne.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dyskutowała o przygotowaniach do Konferencji nt. Przyszłości Europy, organizowanej przez Radę Europejską, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Przewodniczący Komisji Bogdan Klich poinformował, że inauguracja konferencji odbędzie się 9 maja br. Konferencja będzie trwała rok - do 9 maja 2022 r. - i ma być szeroką platformą dyskusji nt. przyszłości Unii Europejskiej.

Senator Klich powiedział, że 19 kwietnia br. ruszy platforma cyfrowa, na której każdy obywatel, każda instytucja, każde środowisko będzie mogło zgłosić swoje uwagi nt. przyszłości Unii Europejskiej.

Senator Klich podkreślił, że konferencja pozwoli odmiennie od poprzednich lat prezentować koncepcje zmian narracji sprawujących władze w państwach rządów i będzie platformą obywatelską do prezentacji takich zmian. Zdaniem przewodniczącego komisji potrzebna jest refleksja, czy należy dążyć do rewizji Traktatu Lizbońskiego, czy poruszać się w ramach kształtu instytucjonalnego i prawnego UE. Zaznaczył, że są kwestie, które mogą zostać wzmocnione bez rewizji traktatów jak np. wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i obrona.   

Przewodniczący Klich zapowiedział, że jest to na tyle ważny temat, że po konsultacji z wiceprzewodniczącymi komisji wyznaczy kolejne posiedzenie, podczas którego będzie informował o postępach prac tej konferencji i zbierał opinie obserwatorów i uczestników debaty.

Senator Klich przypomniał, że senacka komisja już spotykała się ws. organizacji tej konferencji i wówczas pozytywnie oceniła ten projekt. Komisja ustaliła, że w konferencji powinna być jak najszersza partycypacja obywateli - nie tylko przedstawicieli parlamentu narodowego, samorządów regionalnych, ale także organizacji pozarządowych, bo tzw. trzeci sektor w krajach demokratycznych pełnią ważną rolę stabilizatora i wyraziciela opinii publicznej.

Dyrektor przedstawicielstwa KE w Polsce Witold Naturski podkreślił, że platforma cyfrowa jest głównym narzędziem dotarcia do obywateli UE. Zaznaczył, że każdy mieszkaniec UE będzie mógł wyrazić swoją opinię, a przedstawicielstwo KE w Polsce będzie - podobnie jak senacka komisja -  informować o możliwościach skorzystania z platformy i zamieszczać informacje dotyczące przebiegu konferencji. Platforma zostanie zamknięta przed końcem konferencji, tak by wnioski z debaty mogły służyć zmianom legislacyjnym.

Senator Bogdan Klich poinformował, że uwagi z posiedzenia senackiej komisji przekaże na spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej państw UE.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.

Parlamentarny Zespół Zawołani po Imieniu wesprze Instytut Pileckiego w prowadzeniu badań

Parlamentarny Zespół ds. Zawołanych po Imieniu będzie wspierał Instytut Pileckiego w poszukiwaniu i upamiętnianiu osób narodowości polskiej zamordowanych za niesienie pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej.