Narzędzia:

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

12.04.2021

Parlamentarny Zespół Obrony Praworządności spotkał się on-line 12 kwietnia br., aby omówić efekty działań organów państwa w ustalaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej w kontekście przestrzegania konstytucyjnej zasady praworządności.

Najważniejsze ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z wypadku polskiego samolotu Tu-154M w Smoleńsku przedstawił jej przewodniczący w latach 2012–16, poseł Maciej Lasek. „Każde zdanie raportu było dyskutowane, przegłosowane i ma potwierdzenie w materiale dowodowym” – mówił. Jak dodał, raport został dobrze oceniony przez zagranicznych specjalistów od wypadków lotniczych. Podkreślił, że Komisja po 15 miesiącach pracy nie tylko określiła przyczyny wypadku, ale także przygotowała zalecenia, mające na celu poprawę przepisów i procedur dotyczących przewozu najważniejszych osób w państwie.

Senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, iż w kwietniu 2010 r., jako minister sprawiedliwości, zwrócił się do ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z propozycją powołania polsko-rosyjskiego zespołu śledczego. Prokurator stwierdził, że nie ma do tego podstaw prawnych. „To pokazuje, że prokuratura prowadziła śledztwo samodzielnie. Rząd nie ingerował w nie” – zaznaczył senator.

Poseł Maciej Lasek apelował o ponowną publikację raportu tzw. komisji Millera. Z kolei poseł Tomasz Zimoch wniósł o podkreślenie w informacji o publikacji tego raportu, że celem działań Parlamentarnego Zespołu jest obrona praworządności. Zaznaczył, że obrona praworządności jest ściśle związana z  zapewnieniem obywatelom dostępu do rzetelnych dokumentów. W opinii uczestników posiedzenia Zespołu raport ten jest jedynym specjalistycznym, z należytą starannością przygotowanym dokumentem. Uczestnicy posiedzenia zwracali uwagę, że 24 listopada 2015 r. dokument ten został usunięty ze stron Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zespół wystąpił do Marszałka Senatu o opublikowanie raportu na stronie internetowej Senatu. 

Raport końcowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

76. rocznica zakończenia II wojny światowej

W 76. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Prace w komisjach senackich – 7 maja 2021 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Prace w komisjach senackich – 5 maja 2021 r.

Obradowały senackie komisje, m.in.: rodziny, edukacji, kultury.