Narzędzia:

11. rocznica katastrofy smoleńskiej

09.04.2021

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli Prezydent RP Lech Kaczyński z Małżonką, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz 93 inne osoby, w tym ówcześni i byli  senatorowie. Wśród ofiar znaleźli się pełniący wówczas mandaty Wicemarszałek Senatu RP VII kadencji Krystyna Bochenek oraz senatorowie Janina Fetlińska i Stanisław Zając. W katastrofie smoleńskiej zginęli również senatorowie poprzednich kadencji: Maciej Płażyński i Krzysztof Putra, senatorem I kadencji był także Prezydent RP Lech Kaczyński.

Krystyna Bochenek (senator V‒VII kadencji)

Ukończyła studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Pracowała jako dziennikarka, a następnie publicystka Polskiego Radia Katowice. Przez wiele lat zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Była pomysłodawczynią i współorganizatorką największej w kraju imprezy, promującej poprawność polszczyzny ‒ ogólnopolskiego Dyktanda. Animowała wiele wydarzeń medialnych i akcji charytatywnych na Śląsku. Zainicjowała akcję pozyskiwania funduszy na stypendia dla zdolnych śląskich studentów z niezamożnych rodzin. Współpracowała ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz osób chorych i z niepełnosprawnościami. Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Fetlińska (senator VI–VII kadencji)

Ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskała też specjalizacje z dziedziny medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia. Kierowała licznymi placówkami, m.in. wojewódzkim ośrodkiem doskonalenia kadr medycznych i Instytutem Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie. Pracowała jako nauczyciel akademicki i dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Była autorką licznych artykułów z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Sprawowała mandat radnej powiatu ciechanowskiego (1998–2005). Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Zając (senator VII kadencji, poseł na Sejm I, III, V−VI kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był sędzią i adwokatem. W okresie stanu wojennego występował jako obrońca działaczy opozycyjnych w licznych procesach politycznych. W 1993 r. założył własną kancelarię adwokacką w Jaśle. Sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego (2002‒2005). Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Prezydent RP Lech Kaczyński (senator I kadencji, poseł I i IV kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistą w zakresie prawa pracy. Działał w opozycji w okresie PRL. Sprawował urzędy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2005–10), prezydenta Warszawy, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a także pełnił funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Był współzałożycielem partii Prawo i Sprawiedliwość i jej pierwszym prezesem. Był kawalerem Orderu Orła Białego, a także kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy. Otrzymał też liczne odznaczenia zagraniczne, m.in. węgierski Krzyż Wielki z Łańcuchem Orderu Zasługi i tytuł Narodowego Bohatera Gruzji.

Maciej Płażyński (Wicemarszałek Senatu VI kadencji, Marszałek Sejmu III kadencji, poseł na Sejm IV i VI kadencji)

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Współtworzył Spółdzielnię Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik”, w której pracowało wielu działaczy opozycji demokratycznej, kierował nią do 1990 r. Pełnił urząd wojewody gdańskiego (1990–96), w latach 1997-2001 był posłem na Sejm RP z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność i Marszałkiem izby. Pełnił funkcję prezesastowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2008–10). Był jednym ze współzałożycieli Platformy Obywatelskiej. Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Putra (Wicemarszałek Senatu VI kadencji, poseł na Sejm X i I kadencji, Wicemarszałek Sejmu VI kadencji)

Był absolwentem Technikum Mechanicznego w Białymstoku. Działał w branżowych związkach zawodowych. Pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, pełnił tam również funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego rady pracowniczej. Od sierpnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego (2002‒05). Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.