Narzędzia:

18 marca 2021 r.

legislacja środowisko 18.03.2021

Komisje: Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomendują Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Takie stanowisko poparło 14 senatorów, 2 było przeciwnych, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Podczas posiedzenia nowelizacja wywołała jednak pewne kontrowersje dotyczące przede wszystkim kolejnego przesunięcia terminu, jaki sejmiki wojewódzkie miały na podjęcie uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego sprzed 7 lat obwody łowieckie mają się pokrywać z obszarami województw.  Jak poinformował wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka, obowiązku tego nie wypełniły do tej pory 4 sejmiki wojewódzkie: łódzki, lubelski, mazowiecki i śląski; podczas gdy składano w Sejmie projekt rozpatrywanej obecnie ustawy, było ich 8. W ocenie wiceministra temat jest znacznie bardziej skomplikowany niż mogłoby się to wydawać i w wielu sejmikach wywołał burzliwą dyskusję między zainteresowanymi stronami. Przekonywał, by mimo zgłaszanych wątpliwości zakończyć prace nad nowelizacją, ponieważ  zbliża się okres wiosenny, kiedy nie powinno być wątpliwości, kto od 1 kwietnia będzie odpowiadał za wypłatę odszkodowań z powodu strat rolniczych spowodowanych prze zwierzęta. Wiceminister klimatu zapowiedział, że resort planuje ewentualną nowelizację przepisów, przewidującą sankcje za nie przyjęcie przez sejmiki uchwał dotyczących obwodów łowieckich. W praktyce mogłyby one dotyczyć tylko województwa mazowieckiego. „Wiemy, że województwo łódzkie, lubelskie i śląskie podejmą uchwały, ale marszałek mazowiecki poinformował pisemnie, że nie będzie tego robił” – mówił. Jeśli tak się stanie, wówczas w prawie łowieckim zostanie wprowadzona sankcja, polegająca na tym, że to marszałek wycenia i płaci za wszystkie szkody.

W trakcie dyskusji część senatorów zapowiedziała, że nie poprze noweli. Jak wskazywali, bez sankcji nie ma gwarancji, że marszałkowie województw, którzy do tej pory nie podjęli uchwał, w końcu to zrobią. Zwracali uwagę również na wątpliwości konstytucyjne, które niesie ze sobą proponowana zmiana. Krytyczną opinię o nowelizacji przedstawił senator Stanisław Gawłowski, który wskazywał, że termin jest przesuwany już po raz kolejny, a procedowana ustawa została napisana zbyt późno. Nie zawiera też żadnych sankcji wobec podmiotów, które jej nie wykonują. Jak podkreślił, w wypadku nie określenia obwodów łowieckich do wypłaty odszkodowań będzie obowiązany Skarb Państwa, więc rolnicy będą zabezpieczeni.

Nowelizacja przewiduje, że do końca grudnia 2021 r. sejmiki województw, które dotąd tego nie zrobiły, będą miały czas na podjęcie uchwał w sprawie podziału województw na obwody łowieckie. Ustawę uchwalono na podstawie projektu poselskiego. Jak uzasadniali projektodawcy posłowie PiS ma to zapewnić ciągłość dzierżaw obwodów łowieckich i tym samym gospodarki łowieckiej, szacowania szkód, wypłaty odszkodowań i działań przeciw ASF. Nowe przepisy przewidują ponadto, że podziały województw na obwody łowieckie, których dokonały już sejmiki, zachowają ważność i zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Zgodnie z nowelą umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy będą obowiązywać do 31 marca 2022 r.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała na temat odpowiedzi, udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na pytania dotyczące spółki GetBack SA.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Infrastruktury poparła nowelizację ustawy – Prawo lotnicze

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu poświęciła swoje posiedzenie sytuacji prasy lokalnej w Polsce.