Narzędzia:

4 marca 2021 r.

społeczeństwo 04.03.2021

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Senatorowie zaproponowali wykreślenie zapisu dopracowującego, że dodatek za wykonywanie prac spisowych (z wyłączeniem dodatku dla rachmistrzów spisowych), a także nagroda za wykonywanie prac spisowych będą miały charakter fakultatywny. Propozycję wykreślenia tego przepisu zgłosił przewodniczący komisji senator Zygmunt Frankiewicz. W jego ocenie wprowadzenie w miejsce dotychczasowej obligatoryjności jedynie możliwości przyznania dodatku spisowego samorządowcom wykonującym obowiązki spisowe to kolejny przykład „czystego populizmu, który niszczy państwo”. Jak mówił, może to być źle odebrane i odbić się negatywnie na jakości spisu. W trakcie dyskusji na potrzebę wykreślenia tego zapisu wskazywał m.in. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

Podczas posiedzenia nowelizację przedstawił prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut. Jak wyjaśnił, potrzeba nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. podyktowana była m.in. doświadczeniami płynącymi z przeprowadzonego w zeszłym roku powszechnego spisu rolnego, a także uwzględnienia obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa. Stąd propozycja wydłużenia trwania spisu do 6 miesięcy i zrównania stawek wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych niezależnie od formy przeprowadzenia wywiadu (osobiście czy telefonicznie). Chodzi o zachęcenie rachmistrzów spisowych do przeprowadzania wywiadów przez telefon.

Nowela wydłuża o 3 miesiące czas trwania narodowego spisu powszechnego. Będzie on trwał 6 miesięcy – od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., a nie jak pierwotnie przewidywano – do 30 czerwca 2021 r. Ustawa przesuwa też okres, w którym zostaną przeprowadzane badania kontrolne i badania uzupełniające – rozpoczną się 1 października 2021 r. i będą prowadzone do 31 grudnia 2021 r. Nowela ujednolica także stawkę wynagrodzenia dla rachmistrzów spisowych bez względu na metodę przeprowadzania przez nich wywiadu z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym; wyniesie ona 6 zł brutto za każdy przeprowadzony wywiad bezpośredni albo telefoniczny, skutkujący prawidłowym spisaniem danej osoby fizycznej. Kolejna zmiana odnosi się do wydania nowego rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania w trakcie trwania spisu audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny poprzez polskie radio i telewizję polską.

Senatorowie zapoznali się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. Wątpliwości senackiego biura legislacyjnego wzbudził natomiast przepis przesądzający, że ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2021 r., który może być uznany za ingerujący w konstytucyjny termin na podpisanie ustawy przez prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent ma na to 21 dni.Senatorowie zdecydowali, że poprawkę w tej sprawie przedstawią podczas posiedzenia plenarnego, po zapoznaniu się z propozycją Głównego Urzędu Statystycznego.

Podczas posiedzenie o uwzględnienie podczas narodowego spisu ludności potrzeb osób głuchychoniemych zwrócił się  prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz; m.in. o wydrukowanie materiałów spisowych w języku migowym i zapewnienie tłumaczenia na język migowy audycji promocyjnych w telewizji. Prezes Dominik Rozkrut zapewnił, że GUS uwzględni potrzeby głuchoniemych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 r. Tegoroczny ma być przeprowadzony metodą „obowiązkowego samospisu internetowego”, polegającą na udzieleniu odpowiedzi za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi za jej pośrednictwem, dane od takiej osoby zostaną zebrane metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego. Spis ma dostarczyć GUS danych m.in. o liczbie ludności na terenie Polski, strukturze demograficznej, sytuacji społecznej i ekonomicznej gospodarstw domowych oraz warunkach mieszkaniowych. Spis jest obowiązkowy, podlegają mu wszystkie osoby przebywające na terenie kraju, także te, które nie mają stałego miejsca zamieszkania.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

12 maja 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przygotowała projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

12 maja 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 5 petycji, nad 3 będzie kontynuować prace.

11 maja 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 2 nowelizacje.