Narzędzia:

16 lutego 2021 r.

legislacja sprawy międzynarodowe 16.02.2021

Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Ustawodawcza poparły projekt uchwały Senatu w sprawie zesłania Aleksieja Nawalnego do łagru oraz brutalnego tłumienia demonstracji demokratycznej opozycji przez władze Federacji Rosyjskiej, wniesiony przez grupę senatorów. Za jego przyjęciem opowiedziało się 22 senatorów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Przedstawiając projektowaną uchwałę, przewodniczący komisji spraw zagranicznych senator Bogdan Klich wyraził nadzieję, że zostanie on przyjęty przez Senat przez aklamację, trudno bowiem wyobrazić sobie różnice w poglądach na sytuację w Rosji. Przypomniał, że demonstracje, które odbyły się w ostatnim czasie po aresztowaniu Nawalnego, były największe od 2011 r. Mimo to Rada ds. Europejskich UE nie zdecydowała się na nałożenie na Federację Rosyjską dodatkowych sankcji. Dlatego parlamenty, tak jak ostatnio Parlament Europejski czy czeski Senat, podejmują uchwały w tej sprawie i wzywają UE do podjęcia bardziej radykalnych działań. „W tej sprawie będą zabierać głos także inne parlamenty narodowe. Nasza akcja jest uzgodniona także z innymi parlamentami narodowymi” - podkreślił senator Bogdan Klich. Jak zaznaczył, autorzy projektu uchwały apelują do Rady do Spraw Zagranicznych UE, tak by Unia Europejska poszła krok do przodu i zareagowała kolejnymi sankcjami nałożonymi nie na społeczeństwo rosyjskie, a na przedstawicieli władzy, tak by one podwyższały koszty funkcjonowania tej władzy w sytuacji, kiedy represjonuje z taką brutalnością swoich przeciwników politycznych.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał natomiast, że w rosyjskiej konstytucji zapisano, że Federacja Rosyjska jest demokratycznym państwem prawa i stoi na straży przestrzegania praw człowieka. „To, co dzieje się w Rosji, jest więc w jawnej sprzeczności nawet z konstytucją tego kraju” – zaznaczył.

Eurodeputowany Radosław Sikorski stwierdził, że w UE podjęto już prace nad unijnym prawem, które byłoby odpowiednikiem przyjętych przez USA i inne kraje tzw. ustaw Magnitskiego, obejmujących sankcje za łamanie praw człowieka. W jego ocenie ułatwi to nakładanie sankcji na konkretne osoby winne tym przestępstwom, umożliwi też szybsze i bardziej precyzyjne ich nakładanie. W tym kontekście senator Bogdan Klich zapowiedział złożenie odpowiedniej poprawki w toku dalszych prac nad tym projektem.

Senator Jerzy Czerwiński zastanawiał się natomiast, czy w tekście projektu uchwały nie należałoby wspomnieć o zaniechaniu budowy gazociągu Nord Stream 2. „Wtedy połączymy nie tylko interes Polski, ale przede wszystkim wezwanie do takich działań będzie na pewno bardziej skuteczne i wywrze większy wpływ na władze rosyjskie z panem Putinem włącznie niż najlepsze nawet wzniosłe apele, które niczym nie skutkują” – uzasadniał. Odpowiadając na tę uwagę, senator Bogdan Klich podkreślił, że „gdyby to był tylko odosobniony głos Senatu RP, to rzeczywiście mógłby mieć mniejsze znaczenie”. „Ale on się wpisuje – nie jesteśmy ostatni, jesteśmy jednymi z pierwszych – w głos wielu parlamentów krajów Zachodu” – mówił. Wyraził też przekonanie, że te głosy wpłyną na Radę do Spraw Zagranicznych i podejmie ona w najbliższym czasie odpowiednie decyzje rozszerzające sankcje na kolejne osoby z kręgu władzy Federacji Rosyjskiej. Zaznaczył też, że nie ma wątpliwości, iż Nord Strem 2 nie służy polskiej sprawie. Zapowiedział również poświęcenie jednego z posiedzeń  Komisji ds. Zagranicznych i UE „naszym problemom z Federacją Rosyjską”.

Doradca komisji spraw zagranicznych Piotr Niemczyk zwrócił uwagę, że Nawalny prawdopodobnie będzie odbywał kartę w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze K-17 Oziernyj. „Co ważne w tym samym obozie przebywają także szpiedzy, m.in. innymi Polak skazany na 14 lat ciężkich robót” – powiedział. Chodzi o Mariana Radzajewskiego z Białegostoku, aresztowanego w 2018 r. pod zarzutem szpiegostwa na terenie Federacji Rosyjskiej, oskarżonego o próbę zakupu tajnych części systemu S300, czyli systemu przeciwlotniczego.

W przyjętym projekcie uchwały senatorowie wyrażają przekonanie, że demokratyczna społeczność międzynarodowa powinna wyciągnąć strategiczne wnioski z trwale agresywnej polityki obecnych władz Federacji Rosyjskiej i nie może dłużej dyplomatycznie milczeć wobec brutalnego łamania praw obywatelskich w tym kraju. Jak stwierdzają, istnieją dowody, że to władze rosyjskie stały za próbą zgładzenia bojowym środkiem trującym Aleksieja Nawalnego, którego po powrocie do kraju posłuszny dyspozycjom politycznym sąd zesłał do łagru. Autorzy projektu uchwały przypominają, że w obronie opozycjonisty wystąpiły setki tysięcy obywateli w dziesiątkach rosyjskich miast, na co odpowiedzią były brutalne pacyfikacje oraz masowe aresztowania demonstrantów. Zdaniem senatorów zdarzenia te wskazują, że mimo kolejnych sankcji nałożonych na władze Federacji Rosyjskiej przez Unię Europejską w październiku 2020 r. łamanie praw człowieka i polityczne sterowanie wymiarem sprawiedliwości w Rosji eskalują. W projekcie uchwały przypomniano też, że 25 stycznia 2021 r. Rada do Spraw Zagranicznych UE potępiła bezwzględne represje oraz wezwała Rosję do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zatrzymanych. W odpowiedzi władze rosyjskie wydaliły troje unijnych dyplomatów, w tym polskiego. „W takiej sytuacji Senat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, że Rada do Spraw Zagranicznych UE rozszerzy sankcje na władze Federacji Rosyjskiej. Senat RP apeluje do demokratycznego świata o wywieranie presji na władze rosyjskie w imię ochrony wolności i godności protestujących Rosjan” – czytamy w projekcie. Senatorowie wyrażają też przekonanie, że międzynarodowa wspólnota państw demokratycznych powinna solidarnie i jednoznacznie odrzucić łamanie praw i wolności obywateli przez autokratyczny reżim. „Podobnie jak w przypadku Białorusi nie możemy pozostawić naszych sąsiadów, obywateli domagających się demokracji i wolności, bez wsparcia” – stwierdzają autorzy projektowanej uchwały.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

4 marca 2021 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawki do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

3 marca 2021 r.

Komisja Zdrowia zapoznała się z informacjami na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej oraz monitorowania przebiegu epidemii COVID-19.

23 lutego 2021 r.

Komisje: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Zdrowia poświęciły wspólne posiedzenie jakości powietrza w Polsce. Przygotowały też projekt noweli prawa ochrony środowiska.