Narzędzia:

List Marszałka Senatu RP do Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych

21.01.2021
Foto Wojciech Grzędziński

Deklaruję gotowość Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do dialogu z Senatem Stanów Zjednoczonych - napisał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do wiceprezydent USA Kamali Harris, która jest także przewodniczącą amerykańskiego Senatu. Marszałek, który po raz pierwszy pogratulował Josephowi Bidenowi i Kamali Harris w mediach społecznościowych po ogłoszeniu ich zwycięstwa, przekazał wiceprezydent Harris życzenia powodzenia w pełnieniu wymagającej misji państwowej, którą powierzył jej naród amerykański. „Życzę, żeby Pani zaangażowanie w prace Senatu przyniosło wiele korzyści Stanom Zjednoczonym Ameryki i całej społeczności międzynarodowej. Życzę również, żeby współpraca Białego Domu z Kongresem układała się jak najlepiej.” – napisał Marszałek Grodzki.

Marszałek Senatu podkreślił, że z uwagą śledził kampanię wyborczą, którą wiceprezydent Stanów Zjednoczonych prowadziła wraz z Prezydentem Josephem R. Bidenem Jr. „Podzielam Państwa spojrzenie na sprawy, które mają zasięg globalny i wiem, że ten rodzaj wyzwań wymaga także aktywności parlamentów” – czytamy w liście Marszałka. 

Prof. Tomasz Grodzki zadeklarował w liście gotowość polskiego Senatu do dialogu z Senatem amerykańskim i  do – jak czytamy - wspólnego poszukiwania najlepszych rozwiązań i budowania szerokiego porozumienia międzynarodowego w kwestiach, które wykraczają poza granice państw i kontynentów. „Wierzę, że międzynarodowa współpraca organów ustawodawczych, komplementarna wobec inicjatyw rządowych, może zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w takich obszarach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, przeciwstawianie się radykalizmowi, czy też zwalczanie ubóstwa” – podkreślił Marszałek Senatu.

„Jak Pani zapewne wie, w obecnej X kadencji, Senat Rzeczypospolitej Polskiej niestrudzenie dąży do tego, żeby w dziedzinie demokracji i praworządności Polska mogła znów być stawiana za przykład na arenie międzynarodowej” – napisał Marszałek Grodzki do wiceprezydent Harris podkreślając, że pragnie wyrazić gotowość do współpracy z Senatem Stanów Zjednoczonych w szczególności w odniesieniu do potrzeby odnowienia w relacjach polsko-amerykańskich „wspaniałej idei Wspólnoty Demokracji”. „Uważam, że nasze partnerstwo może mieć zasadnicze znaczenie dla przyszłości demokracji w Polsce. Z zainteresowaniem odniosę się do każdej inicjatywy Stanów Zjednoczonych w tej sprawie” – napisał prof. Grodzki. Przypomniał, że podejmując w 2000 r. inicjatywę powołania Wspólnoty Demokracji, Sekretarz Stanu Madeleine Albright i Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek dali wyraz temu, że promocja i ochrona wartości demokratycznych wymaga zjednoczenia wysiłków i wzajemnego wsparcia. Prof. Tomasz Grodzki zaznaczył także, że współpraca obu Senatów miała szczególne znaczenie, gdy w Polsce odrodziła się demokracja w 1989 r. i podkreślił, że w kolejnych latach Polska i Stany Zjednoczone ramię w ramię promowały wartości demokratyczne w świecie.

W liście do wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Marszałek Senatu wyraził także wiarę, że międzynarodowa współpraca organów ustawodawczych, komplementarna wobec inicjatyw rządowych, może zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w takich obszarach jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, poszanowanie praw człowieka, przeciwstawianie się radykalizmowi, czy też zwalczanie ubóstwa.

Marszałek Grodzki dołączył także do swojego listu rezolucję Senatu z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.