Narzędzia:

5 stycznia 2021 r.

legislacja administracja 05.01.2021

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzyła ustawę o rezerwach strategicznych.

Nowela reguluje kwestie z zakresu tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania. Rozbudowuje również zakres zadań realizowanych przez agencję. Przewiduje, że Agencja Rezerw Materiałowych zostanie przemianowana na Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i przejdzie pod nadzór premiera.

Komisja w wyniku głosowań postanowiła wnieść o wprowadzenie do ustawy 13 poprawek, głównie doprecyzowujących i ujednolicających przepisy.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.