Narzędzia:

5 stycznia 2021 r.

legislacja 05.01.2021

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi jej działania (m.in. członkostwo RP w Unii Europejskiej, sprawy zagraniczne). Postanowiła zaproponować Izbie przesunięcie środków z rezerwy ogólnej Rady Ministrów i utworzenie rezerwy w wysokości 10 mln zł na wsparcie organizacji pozarządowych na Białorusi.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.