Narzędzia:

Powołanie Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP

zdrowie 08.12.2020
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w obecności przewodniczącej Komisji Zdrowia Beaty Małeckiej-Libery wręczył nominacje członkom nowo powołanego Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wyraził zadowolenie, że tak wielu utytułowanych ekspertów przyjęło zaproszenie do współpracy. Zaznaczył, że jest dumny, iż w tej kadencji senacka Komisja Zdrowia, robi tak wiele, „aby kulejący system ochrony zdrowia starać się wyprowadzić na właściwe tory”. „ Mamy wiedzę, z praktyki i doświadczenia, ale doszliśmy zgodnie do wniosku, że będzie lepiej dla Polek i Polaków – dla nas wszystkich –  jeśli wesprzemy się opinią wybitnych ekspertów, od których nie oczekujemy niczego innego, jak tylko podzielenia się swoją wiedzą” – podkreślił Marszałek. „Oczekujemy tylko tego, abyśmy mogli zgodnie pracować po to, aby walka z tą straszna pandemią przyjęła jakieś racjonalne przesłanki.  Ale również po to, ażeby w okresie po pandemii, kiedy wszyscy będziemy „lizali rany”, polską ochronę zdrowia starać się wprowadzić na ścieżkę prawidłowej pracy, na której w tej chwili de facto nie jest” – dodał prof. Grodzki.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera zaznaczyła, że najważniejsze we współpracy zespołu z Komisją Zdrowia będzie skuteczne działanie. „Abyśmy naszą wiedzę i doświadczenie przekuli na konkretne rozwiązania legislacyjne” – zaznaczyła przewodnicząca. W jej opinii przed systemem ochrony zdrowia stoi wiele problemów, dlatego należy podchodzić do ich rozwiązania w sposób twórczy - nie tylko tych, wynikających z COVID-19, lecz także m.in. do organizacji systemu po pandemii, w dobie takich wyzwań jak zmiany klimatu, nierówności społeczne, współpraca w ochronie zdrowia na szczeblu europejskim, czy zmiany w podejściu do zdrowia publicznego. Senator Beata Małecka-Libera powiedziała także, iż formuła zespołu jest otwarta i w przyszłości do jej prac będą zapraszani kolejni eksperci, specjalizujący się w dziedzinach, których będą dotyczyły prace w Senacie. Ponieważ w jej opinii Senat jest miejscem spierania się na merytoryczne argumenty i tworzenia prawa, to jednym z celów pracy grona ekspertów powinno być identyfikowanie problemów, które mogą się pojawić w przyszłości i opracowywanie sposobów ich zapobiegania lub rozwiązania, gdy już wystąpią.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Zespołu Doradców Komisji Zdrowia Senatu RP zastanawiano się nad zagadnieniami, które w pierwszej kolejności powinny stać się tematem prac zespołu. Zgodnie uznano, iż najpilniejsza jest analiza projektu strategii szczepień przeciwko koronawirusowi, którą opracował rząd. Uczestnicy posiedzenia zgodzili się, że jest to ambitne zadanie, a szczepienia powinny być przeprowadzone na jak największą skalę. Jednak wyrazili zaniepokojenie, że plan został opracowany przez urzędników i  nie został skonsultowany z ekspertami. Obawy wzbudza także sceptyczne nastawienie obywateli do poddania się szczepieniom i liczne głosy antyszczepionkowców, które mimo braku merytorycznych przesłanek, mogą ich w tym nastawieniu utwierdzać. Zaznaczono, że równolegle z przygotowaniem punktów szczepień należy pamiętać o edukowaniu obywateli.

Członkowie zespołu zgodzili się, że w kręgu ich zainteresowań powinna znaleźć się ustawa o zdrowiu publicznym i problemy w realizacji jej założeń, a także wyzwania takie jak np. otyłość i nadwaga czy sposoby na stymulowanie prozdrowotnych postaw. Zaznaczono, że potrzebny jest dobry monitoring całego systemu, który dostarczy rzetelnych danych o występowaniu chorób, nawykach Polaków, co pomoże określić wpływ zdrowia publicznego na gospodarkę czy bezpieczeństwo narodowe.

W skład Zespołu Doradców ds. Zdrowia wspierającego prace senackiej Komisji Zdrowia wchodzą: Artur Białoszewski, Maciej Bogucki, Michał Czarnuch, Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, prof. Jerzy Duszyński, prof. Robert Flisiak, prof. Zbigniew Gaciong, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, Hanna Majszczyk, Marcin Pakulski, Władysław Perchaluk, dr hab. n. med. Bolesław Samoliński, dr hab. Christoph Sowadadr i prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystość odsłonięcia popiersia Władysława Raczkiewicza

Był to wielki człowiek, który służył wiernie Polsce i jak mało kto zasłużył na miano państwowca - mówił Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas uroczystości odsłonięcia popiersia Władysława Raczkiewicza, która odbyła się w Senacie.

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Afganistanu

W dniu 15 czerwca br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął rozpoczynającego misję dyplomatyczną w Polsce ambasadora Islamskiej Republiki Afganistanu Jego Ekscelencję pana Mohammeda Naim Taher Qaderi.

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Marszałku Senatu RP

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 czerwca br., dyskutowali między innymi o Krajowym Planie Odbudowy oraz o Polskim Ładzie.