Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z ambasadorem Kazachstanu

sprawy międzynarodowe 12.11.2020
Fot. Michał Józefaciuk - Kancelaria Senatu

W dniu 12 listopada 2020 r. wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Senatu złożył rozpoczynający misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Republiki Kazachstanu Jego Ekscelencja pan Alim Kirabajew.

W rozmowie Marszałek przywołał historyczne doświadczenia narodów polskiego i kazachskiego, dotkniętych władzą radziecką w latach 30-tych i 40-tych ub. wieku. Jednocześnie Marszałek podzielił się wrażeniami z własnego pobytu w stolicy Kazachstanu, którą odwiedził jako senator w ramach misji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Skonstatowano niekorzystny wpływ pandemii na możliwość kontynuowania relacji międzyparlamentarnych. W tym kontekście wysoko oceniono szybkie rekonstytuowanie Polsko-Kazachskiej Grupy Parlamentarnej, w której pracach uczestniczy 5 senatorów. Ambasador wyraził także nadzieję, że powodzenie Kazachstanu w walce z wirusem COVID-19 pozwoli przedstawicielom Senatu wziąć udział w międzynarodowej obserwacji wyborów parlamentarnych w styczniu 2021 r.

Ambasador Alim Kirabajew złożył Marszałkowi życzenia z okazji Dnia Niepodległości oraz 40. rocznicy powstania „Solidarności”. Nawiązał również do setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, jego pobytu w Kazachstanie w 2001 roku oraz do niedawnego podniesienia kościoła św. Józefa w Karagandzie do rangi bazyliki mniejszej.

Profesor Tomasz Grodzki stwierdził, że polskie doświadczenie reform pokazuje jak duże znaczenie dla powodzenia reform ma współpraca z samorządami terytorialnymi. Zapewnił również, że w ramach swoich uprawnień Senat Rzeczypospolitej będzie nadal wspierał działania prodemokratyczne w Republice Kazachstanu. Rozmawiano także o Polonii w Kazachstanie.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji

21 stycznia 2022 r. zmarł Czesław Krakowski, senator III kadencji z b. województwa płockiego.

Debata „Zielony ład – szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa”

Uczestnicy senackiej debaty poświęconej Zielonemu Ład i nowej Wspólnej Polityce Rolnej rozmawiali o ich konsekwencjach dla polskiego rolnictwa, m.in. zmniejszeniu produkcji rolnej.

Prace w komisjach senackich – 20 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. nadzwyczajna ds. klimatu